| |

Rapporter, mm

2022. Nygård Elina & Staffansson, Jannie. Guidehäfte: Guidehäfte Sielu biedganeapmi. Om tvångsförflyttningar. [PDF]

2014. Jannok Nutti, Ylva & Kuoljok, Kajsa. Akta_árran, maŋgga muitalusa : nuorat ráhkadit gaskavuođaid ovddit buolvvaid sámi sajiide. [PDF, 7098 kB]

2014. Jannok Nutti, Ylva & Kuoljok, Kajsa. En_eldstad , flera berättelser : unga skapar relationer till tidigare generationers samiska platser. [PDF, 7152 kB]

2010. Kuoljok, Kajsa. Njálga biebmo! : en liten utställning om att äta och förvara fisk. [PDF]

2010. Kuoljok, Kajsa. En liten utställning om fiske i Laponia. [PDF]

2010. Kuoljok, Kajsa. Båsskå : en liten utställning om kvanne : Gamla hallen, Ájtte under hösten 2010. [PDF]

2010. Kuoljok, Kajsa. Ekosockar : ekologiska vantar : 100% naturmaterial : en liten utställning om skohö i Gamla hallen under mars-april 2010. [PDF]

2009.  Forska om samer : digitala arkivkällor och litteraturtips. Forskningsarkivet, Umeå universitetsbibliotek & Ájtte. [PDF, 663 kB]
Läs mer om arkivet och kopiesamlingen här.

2008. Bevarande av det samiska kulturarvet : program 2008-2012. (Duoddaris ; 24). [PDF, 6,37 MB ]

2008. Samiskt jojkarkiv : slutrapport. Ájtte, Siida Sami Museum, Juoigiid Searvi. [PDF, 152 kB]

2007. Digitaliserade arkivhandlingar vid Ájtte. Lista över CD-skivor med arkivhandlingar i pdf-format: CD-skivor till salu. [PDF, 44kB]
Läs mer om arkivet och kopiesamlingen här.

2007.  Fossum, Birgitta, Dokumentationskurs kring det samiska kulturlandskapet. Umeå : Västerbottens museum. [PDF, 638 kB]

2007. Harlin, Eeva-Kristiina. Recalling Ancestral voices : rapport från projektsseminarium 3-5 oktober 2007 vid Siida samemuseum, Enare, Finland. Siida samemuseum, Ájtte, Várjját Sámi Musea. [PDF, 305 kB]

2007. Kuoljok, Sunna. Recalling Ancestral Voices – Repatriation of Sámi Cultural Heritage: rapport från ett interreg-projekt om en databas för samiska föremål på museer i Norden : rapporten avser projektets svenska del. [PDF, 668 kB]
(Till rapporten finns bilagor som inte tillgängliga på nätet, men som kan beställas från Ájtte).

2003. Nygård, Elina. Lärarhandledning. [PDF, 748 kB]
Läs mer om lärarhandledningen till Ájttes utställningar.

2001. Westman, Anna & Utsi, John E. Gievrie-tijje : saemiej gievriej jih reeligijovnen bijre = Die Zeit der Trommeln : Trommel und Religion der Samen

1999. Westman, Anna & Utsi, John E. Goabdesájgge : sámij dålusj goabddáj jáhko birra = Drum-time : the drums and religion of the Sámi

1998. Westman, Anna & Utsi, John E. Gáriid áigi : sámiid dološ gáriid ja oskku birra = Trumtid : om samernas trummor och religion

1995. Bergman, Titti & Hjortfors, Lis-Marie & Mulk, Inga-Maria. Dájvve : om rot i hantverk och redskap : ruohttsasa giehtaduojen ja nävon

1995. Kuoljok, Sunna & Utsi, John-Erling. Die Samen : Volk der Sonne und des Windes

1994. Nordqvist, Lennart. Inventering av kulturhistoriska lämningar i Marsfjällsområdet : Vilhelmina socken, Vilhelmina kommun, Lappland, Västerbottens län

1994. Nordqvist, Lennart. Registrering av kulturhistoriska lämningar vid Dalsjöfors kraftstation, Dalasjö : Vilhelmina socken, Vilhelmina kommun, Lappland, Västerbottens län

1993. Kuoljok, Sunna & Utsi, John-Erling. Les Saamis : peuple du soleil et du vent

1993. Kuoljok, Sunna & Utsi, John-Erling. The Saami : people of the sun and wind

1993. Kuoljok, Sunna & Utsi, John-Erling. Samerna : solens och vindens folk

1992. Vaajmeste – från hjärtat. [Förord: Elsa Aira]

1991. Rosén, Bengt. Ájtte : museum mellan två kulturer

1990. Pirak, Katarina. Livet i en tältkåta : kåtans rumsliga och sociala organisation