| |

Kontakt

info@ajtte.com, 0971-17070 (växel)

MUSEICHEF

Museichef
Elisabeth Pirak Kuoljok
elisabeth.pirak-kuoljok@ajtte.com
0971-170 07

LEDNINGSSTÖD

Ledningsstöd
Pia Eriksson
pia.eriksson@ajtte.com
0971-170 04

Vaktmästare/Driftekniker
Håkan Kuorak
hakan.kuorak@ajtte.com
0971-170 42

Lokalvårdare
Haregu Beraki

ARKIV & SAMLINGAR

Enhetschef
Göran Sjöberg
goran.sjoberg@ajtte.com
0971-170 33

Etnolog
Sunna Kuoljok
sunna.kuoljok@ajtte.com
0971-170 13

Registrator/Arkivarie
Anne Bryggman-Tjikkom
anne.tjikkom@ajtte.com
0971-170 08
[arkiv/diarium]

Bibliotekarie
Ann-Catrin Blind
ann-catrin.blind@ajtte.com
0971-170 24

Föremålsassistent
Magdalena Utsi Johansson
magdalena.utsi.johansson@ajtte.com
0971-170 23

Studiebesök föremålsmagasin
Elina Kuhmunen
elina.kuhmunen@ajtte.com
0971-170 30

Trädgårdsmästare Astrid
Trädgårdsarbetare Malin
(kan nås 8 maj – 29 september)
0971-170 41

Arkivarie/Forskningsassistent [tjänstledig]
Nils-Ándá Baer
nils.anda.baer@ajtte.com
0971-170 15

FORSKNING & DOKUMENTATION

Forskningsledare
Karin Beland Lindahl
karin.beland.lindahl@ajtte.com
0971-170 06

Forskare
Kajsa Kuoljok
kajsa.kuoljok(@ajtte.com
0971-170 20

Intendent kulturhistoria
Anna Westman Kuhmunen
anna.westman@ajtte.com
0971-170 14

Forskningsassistent/Arkivarie [tjänstledig]
Nils-Ándá Baer
nils.anda.baer@ajtte.com
0971-17015

PUBLIKA ENHETEN

Enhetschef
Elina Nygård
elina.nygard@ajtte.com
0971-170 26

Receptionist/Löneadministratör
Ellen Simma
ellen.simma@ajtte.com
0971-170 25, 170 17
[Tillfälliga utställningar, bokning av guidningar, inköp butik]

Receptionist
Ann Vedin
ann.vedin@ajtte.com
0971-170 21
[Bokningar av guidningar, inköp butik]

Museitekniker
Robert Gaelok Sundell
robert.gaelok@ajtte.com
0971-170 05

Lokalvård
Astrid Vatshaug
astrid.vatshaug@ajtte.com
0971-170 40

Vintermarknad/Kommunikation/Föremål
Elina Kuhmunen
elina.kuhmunen@ajtte.com
0971-170 30

Utställningsvärd
Jimmy Hagander
jimmy.hagander@ajtte.com
0971-170 49