| |

Vandringsutställningar

Ájtte producerar vandringsutställningar om samisk kultur och om fjällområdets natur och kultur.

Vandringsutställningarna kan hyras av föreningar, institutioner och enskilda.
Utställningarna kan visas både inom och utom landet.
Kontakta oss för information om priser och villkor.

Kontaktperson
Elina Kuhmunen
elina.kuhmunen@ajtte.com
Tel. 0971 170 30

SÁPMI – VÅR DEL AV VÄRLDEN

Den nya, uppdaterade versionen av Ájttes egna, populära vandringsutställning SÁPMI – Vår del av världen är redo för turné!

Utställningen bjuder på fantastiska fotografier och visuella element som ger en djupgående inblick i samisk kultur och historia.

Utställningen är producerad av Carl-Johan Utsi och Josefin Öberg.

 

RENEN I VÄRLDEN

Foto av Berit Inga

Producent Berit Inga.

Utställningen berättar om renen, karibon eller tuktun, kärt barn har många namn. Detta makalösa djur som lyckats med att leva ett gott liv i det arktiska klimatet. Både som vild och som tam har den skapat ett bra liv för människorna som lever i arktis. Förutsättningen var dock att människorna anpassade sig till renens levnadssätt. Renen tämjde människan.

I utställningen får du veta var renen lever och hur den har anpassat sig till de kalla miljöer den lever i; om renens biologi och hur människan använder renen; att renen levde samtidigt med mammutar och andra istidsdjur, som är utdöda idag; att det finns grottmålningar i Frankrike med renar; att det finns många renskötarfolk.

Utställningen är en bild- och textutställning med 6 monterenheter och två väggaffischer: Rangifer tarandus och Renen och människan, två bord: ett med renskötaråret och ett spelbord med tärningar och figurer, där man kan spela renens år med texter om vad renen gör under året, 8 pallar med bild och text på växter som renen betar.  Texten är på svenska och engelska.

Det här visste du inte om renen:

  • Inget djur har klarat sig lika länge i köld och snö som renen. Mammuten fanns också för flera miljoner år sedan, men dog ut för 5 000 år sen. Ullhårig noshörning, jättehjort, sabeltandad tiger och grottbjörn är också arter som dog ut när det blev varmare och inlands-isen drog sig tillbaka för snart 12 000 år sedan.
  • Det finns 7 raser av renar kvar. I Nordamerika kallas de caribou och är vilda.
  • Det är 5 000 år sedan människan började tämja renen, eller om det var renen som tämjde människan. Renen bestämde var och hur människan kunde leva. Alla nordliga folk har varit beroende av renen. Kanske upptäckte renarna att de fick skydd mot rovdjur och insekter närmare människorna och deras eldar.
  • Renen är ett flockdjur och kommunicerar på ett sofistikerat sätt. I bakbenen löper en sena över ett benutskott och varje gång renen flyttar bakbenet hörs ett knäppande ljud. Ju snabbare knäppningar, desto snabbare rör sig renen. Funkar utmärkt även i skymning och mörker.

Hur stor är utställningen

Varje monterenhet är 150 cm bred, 60 cm djup och 2000 cm hög. Väggaffischerna är 2000 cm höga och 80 cm breda. Diametern på borden är 120 cm, pallarna går att sitta på. Montrarna har egen belysning, för borden och pallarna räcker allmänbelysning. Väggaffischerna behöver belysas med spotlights.
En lokal om 5 x 8 m (40 m2) är lämplig, men även ett mindre rum där montrarna står med ryggen mot varandra och borden i ändarna kan fungera.

Bokning

Vandringsutställningen ”Renen i världen” kan hyras av föreningar, institutioner och enskilda. Kontakta oss för information om priser och villkor.

MKF_info_RENEN_i_världen-3-1.pdf

THE SAMI REINDEER PEOPLE OF ALASKA

1894 och 1898 kom totalt 137 samiska renskötare och deras familjer från Norge och Finland till Alaska. De var anställda av USA:s renskötselprojekt för att lära ut renskötsel till Yup’ik- och Inupiaqfolken i Alaska. De arbetade till en början med renar som förts till Alaska redan 1892 av tjuktjer, renskötare från den ryska Tjuktjerhalvön. I expeditionen 1898 kom 118 samer tillsammans med 538 renar, renlav, vallhundar, 419 pulkor, seltyg, skidor och annan utrustning som behövdes
i renskötseln.

När den tvååriga kontraktstiden i renskötsel-projektet löpte ut, kom några av samerna att bosätta sig och bilda familj i Alaska. En del gifte in sig i inhemska familjer, en del förlorade kontakten med släkten hemma och några återvände till Norge.

Denna utställning vill hedra de samer som kom och lämnade ett bestående bidrag till Alaskas och Nordamerikas historia, och såväl renskötarna och deras ättlingar som de infödda ättlingarna i Alaska, som alltjämt påverkar Alaskas landskap, folk och historia.
Här visar vi utställningen i en kort film.

Utställningsproducenter: Faith Fjeld (1931 – 2014), Nathan Muus, Marlene Wisuri, Lois Stover, Ruthanne Cecil. Utställningen har tillkommit i ett samarbete mellan Báiki, The International Sami Journal och Sami Cultural Center of North America.

 

Av nyfikenhet, curiositas. Om Linnaeus lappländska resa

Vandringsutställning producerad av Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.

Den lappländska resan är av särskild betydelse och unik på många sätt och anses idag vara den viktigaste vetenskapliga resa som ditintills gjorts i Sverige. Den skildrar Linnés mångsidighet som forskare och inbegriper såväl hans beskrivningar av fjällens växt- och djurliv liksom hans tankar om mötet med den samiska kulturen.

Utställningen har sin utgångspunkt i den unge Carl von Linnés egna anteckningar från resan. Av dagböckerna över de fem resor som han företog, är den över den lappländska resan den enda som Linné skrivit med egen hand. Ingenstans i Linnés skrifter kommer man hans personliga tankar och sätt att skriva så nära som här. Denna originalhandskrift har sedan 1780-talet förvarats i London men har genom Skytteanska Samfundets försorg nyligen givits ut som facsimileutgåva.

Utställningen är producerad som en vandringsutställning och består av ett antal triptyker (tredelade skärmar). Varje enskild triptyk kommer att ha ett eget tema; Landskapet, Människan, Renen, Växterna och Djuren. En diptyk (tvådelad skärm) fungerar som introduktion.

I utställningen finns facsimilkopior av dagboksblad, citat, bilder och föremål. En kopia av Linnés ”Plugghäst” (en form av studiepulpet) finns också med. På plugghästen skall bl.a. facsimileutgåvan av dagbokhandskriften i sin helhet att finnas tillgänglig för besökarna.

Identity on the line
Posterutställning om hur migrationsprocesser påverkar i generationer.

The exhibition, which focuses on seven European migration processes and is part the large-scale Creative Europe-funded project I-ON Identity on the Line, was produced jointly by the partner institutions from Lithuania, Norway, Denmark, Sweden, Poland, Croatia, and Slovenia. Weaving together the intimate stories of the migrants and their descendants, the exhibition puts into perspective the strong feelings that unite them, despite differences in context, timeframe, nationality, and background.

Utställningen består av 20 st vepor (1 meter breda, 1,20 meter höga) med text på svenska och engelska. Lånas ut kostnadsfritt, endast fraktkostnad.

Sätts upp med tre tejpbitar (dubblhäftande monteringstejp, Tesa powerbond 19 mm, 20 kg/m) i övre kant och en i varje hörn nertill. Bild från utställningen på Ájtte Bild från utställningen på Ájtte Bild från utställningen på Ájtte Bild från utställningen på Ájtte