| |

Vandringsutställningar

Ájtte producerar vandringsutställningar om samisk kultur och om fjällområdets natur och kultur.

Vandringsutställningarna kan hyras av föreningar, institutioner och enskilda.
Utställningarna kan visas både inom och utom landet.
Kontakta oss för information om priser och villkor.

Kontaktperson
Elina Kuhmunen
elina.kuhmunen@ajtte.com
Tel. 0971 170 30

SÁPMI – VÅR DEL AV VÄRLDEN

Den nya, uppdaterade versionen av Ájttes egna, populära vandringsutställning SÁPMI – Vår del av världen är redo för turné!

Utställningen bjuder på fantastiska fotografier och visuella element som ger en djupgående inblick i samisk kultur och historia.

Utställningen är producerad av Carl-Johan Utsi och Josefin Öberg.

THE SAMI REINDEER PEOPLE OF ALASKA

1894 och 1898 kom totalt 137 samiska renskötare och deras familjer från Norge och Finland till Alaska. De var anställda av USA:s renskötselprojekt för att lära ut renskötsel till Yup’ik- och Inupiaqfolken i Alaska. De arbetade till en början med renar som förts till Alaska redan 1892 av tjuktjer, renskötare från den ryska Tjuktjerhalvön. I expeditionen 1898 kom 118 samer tillsammans med 538 renar, renlav, vallhundar, 419 pulkor, seltyg, skidor och annan utrustning som behövdes
i renskötseln.

När den tvååriga kontraktstiden i renskötsel-projektet löpte ut, kom några av samerna att bosätta sig och bilda familj i Alaska. En del gifte in sig i inhemska familjer, en del förlorade kontakten med släkten hemma och några återvände till Norge.

Denna utställning vill hedra de samer som kom och lämnade ett bestående bidrag till Alaskas och Nordamerikas historia, och såväl renskötarna och deras ättlingar som de infödda ättlingarna i Alaska, som alltjämt påverkar Alaskas landskap, folk och historia.
Här visar vi utställningen i en kort film.

Utställningsproducenter: Faith Fjeld (1931 – 2014), Nathan Muus, Marlene Wisuri, Lois Stover, Ruthanne Cecil. Utställningen har tillkommit i ett samarbete mellan Báiki, The International Sami Journal och Sami Cultural Center of North America.

 

Av nyfikenhet, curiositas. Om Linnaeus lappländska resa

Vandringsutställning producerad av Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.

Den lappländska resan är av särskild betydelse och unik på många sätt och anses idag vara den viktigaste vetenskapliga resa som ditintills gjorts i Sverige. Den skildrar Linnés mångsidighet som forskare och inbegriper såväl hans beskrivningar av fjällens växt- och djurliv liksom hans tankar om mötet med den samiska kulturen.

Utställningen har sin utgångspunkt i den unge Carl von Linnés egna anteckningar från resan. Av dagböckerna över de fem resor som han företog, är den över den lappländska resan den enda som Linné skrivit med egen hand. Ingenstans i Linnés skrifter kommer man hans personliga tankar och sätt att skriva så nära som här. Denna originalhandskrift har sedan 1780-talet förvarats i London men har genom Skytteanska Samfundets försorg nyligen givits ut som facsimileutgåva.

Utställningen är producerad som en vandringsutställning och består av ett antal triptyker (tredelade skärmar). Varje enskild triptyk kommer att ha ett eget tema; Landskapet, Människan, Renen, Växterna och Djuren. En diptyk (tvådelad skärm) fungerar som introduktion.

I utställningen finns facsimilkopior av dagboksblad, citat, bilder och föremål. En kopia av Linnés ”Plugghäst” (en form av studiepulpet) finns också med. På plugghästen skall bl.a. facsimileutgåvan av dagbokhandskriften i sin helhet att finnas tillgänglig för besökarna.

Identity on the line
Posterutställning om hur migrationsprocesser påverkar i generationer.

The exhibition, which focuses on seven European migration processes and is part the large-scale Creative Europe-funded project I-ON Identity on the Line, was produced jointly by the partner institutions from Lithuania, Norway, Denmark, Sweden, Poland, Croatia, and Slovenia. Weaving together the intimate stories of the migrants and their descendants, the exhibition puts into perspective the strong feelings that unite them, despite differences in context, timeframe, nationality, and background.

Utställningen består av 20 st vepor (1 meter breda, 1,20 meter höga) med text på svenska och engelska. Lånas ut kostnadsfritt, endast fraktkostnad.

Sätts upp med tre tejpbitar (dubblhäftande monteringstejp, Tesa powerbond 19 mm, 20 kg/m) i övre kant och en i varje hörn nertill. Bild från utställningen på Ájtte Bild från utställningen på Ájtte Bild från utställningen på Ájtte Bild från utställningen på Ájtte

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INPÅ
Bilder av små naturlandskap.
En fotoutställning av Dag Eriksson.

Odonris, sjöfräken och luftbubblor i is. Förkolnade trädstammar, kartlav och barkborrens spår i veden. Ekologen Dag Eriksson har gått nära inpå naturen och visar bilder från dessa möten.

Utställningen levereras som 15 ramade tavlor att hänga på väggen. Tavlornas storlek är 69 X 82,5 cm.

 

RÖSTER FRÅN LAPONIA

Laponia är en unik plats. Och alla som lever och verkar här har sin speciella och personliga relation till världsarvet. Om detta handlar utställningen Röster från Laponia.

I utställningen möter du bland annat Nils-Heaika Pulk-Blind som vill bli renskötare när han blir stor, Björn Nutti som kommer från en renskötarfamilj men jobbar som civilingenjör och Maja Länn från Södertälje som varje år fjällvandrar i Laponia. Totalt berättar nio olika personer om sitt unika förhållande till världsarvet. Utställningen bygger på personliga betraktelser och funderingar presenterade i bild, ljud, text och små föremål.

Trespråkig. Utställningen Röster från Laponia har tre huvudspråk: nord- och lulesamiska samt svenska. Dessutom finns en tillhörande folder på engelska. Syftet med utställningen är att skapa intresse, sprida kunskap och berätta om Laponias mångfald när det gäller kultur, natur och människor.

Medverkande i Röster från Laponia: Pär-Nils Gunnare, Björn Nutti, Lars Åke Spik, Maja Länn, Titti Bergman, Bertil Vinsa, Nils-Heaika Pulk-Blind , Jessica Länta, Per Erik Kemi.