| |

Basutställningen

Basutställningen

Sápmi – om landet och folket
Museet är uppbyggt som en renhage, via en lång gång kommer du in till runda rummet som är utställningens mitt. Därifrån leder öppningar in till olika delar av utställningen.