| |

Publikationer

tracks

Ájtte har under årens lopp producerat skrifter i olika form och i många olika ämnen. Några är tryckta och säljs fortfarande i museets butik, andra är rapporter som har kopierats upp för uppdragsgivare och internt bruk. Nyare rapporter kan finnas här att ladda ner i pdf-format (se meny till höger).

Samtliga skrifter finns tillgängliga att läsa i Ája –arkiv och bibliotek.