| |

Projekt

Ájtte driver och deltar i projekt med inriktning på kultur, natur och utställningar.

Aktuella projekt

The Sámi Collection at MEK – A Multiperspective Approach of Provenance Research

Ájtte är samarbetspart i projektet “The Sámi Collection at MEK – A Multiperspective Approach of Provenance Research”. Projektet är ett samarbete med MEK (Museum Europäischer Kulturen – Staatliche Museen zu Berlin), Siida Sámi Museum i Finland och Sámi Museasearvi/Samisk museumslag i Norge. MEK har den största och viktigaste samlingen av samiskt material utanför Norra Europa. Majoriteten av föremålen och fotografierna samlades in under den tid då etnologiska museer grundades i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Syftet med projektet är att undersöka en samisk samling i ett museum utanför Skandinavien med hjälp av proveniensforskning och i ljuset av berättelser om förflyttning/omplacering. Denna tandem- och samarbetsprocess är avsedd som exempel för hur proveniensforskning om samiska samlingar i Tyskland, Europa och över världen kan genomföras. I projektet gör en forskningsassistent arkivstudier och 3 s.k. tandemparnerts från Sápm gör studier i samlingarna.

Genom projektet vill MEK ge de samiska deltagarna möjlighet att engagera sig i samlingen genom att låta dem inspireras, lära sig mer om material, former och de metoder som är förknippade med föremålen och producera något med inspiration från samlingen.

Samtidigt vill MEK utöka kunskapen om och förändra perspektiven på föremålen. Huvudfokus är att lägga till berättelser till arkiven som fördjupar eller rättar till felaktigheter, t.ex. i det som skrivits om föremålens ursprung och bruk.

Den 30 april 2023 gjordes en utlysning där Ájtte, i samarbete med MEK-museet, sökte 3 personer från svensk sida av Sápmi för att delta i projektet. Deltagarna skulle ha anknytning till eller kunskap om något av de specifika områden som föremålen kommer från; Frostviken eller Čohkkiras/Jukkasjärvi och/eller Gárasavvon/Karesuando. Till sista ansökningsdag 30 april hade 24 ansökningar kommit in. De som utsågs var: Helena Partapuoli, Årosjokk (Čohkkiras/Jukkasjärvi), Jon-Tomas Utsi, Porjus (Gárasavvon/ Karesuando) och Lova Isabell Lundberg, Jokkmokk (Frostviken).

Som ett resultat av projektet planeras en utställning i Berlin, en vandringsutställning och en publikation. Dessutom undersökts förutställningar för en återlämning inom ramen för vandringsutställningen (t.ex. att föremålen stannar kvar på utställningsplatserna). Projektet finansieras från Tyskland.

Projekttid: 1 november 2022 – 1 december 2024.

Läs mer på MEKs hemsida:

https://www.smb.museum/museen-einrichtungen/museum-europaeischer-kulturen/sammeln-forschen/sammlung/samische-sammlung/