| |

Ájtte Fjällträdgård

 

Öppettider sommaren 2024

10 juni – 25 augusti
Alla dagar mellan kl.10-17

Under sommaren 2024 visar vi utställningen Rödlistad av Mari Vedin Laaksonen i informationshuset.
En konstutställning om snölegans betydelse för liv, små kärlväxter och mossor.
Mer information: http://www.marivedin.com/

Kung Karls spira, fjällsippa, isranunkel och många andra fjällväxter kan du nu njuta av nästan mitt i Jokkmokk. Några hundra meter från museet, längs den brusande kvarnbäcken ligger JOKKMOKKS Fjällträdgård, en attraktion för alla blomstervänner. Här kan den vetgirige lära sig mycket om fjällnaturen och floran. Eller varför inte bara gå omkring längs de anlagda strövstigarna och njuta av fägringen.

I stora delar av området fanns en spännande natur redan innan trädgården anlades. Dessa partier har vi varit måna om att bevara. I andra delar har vi anlagt växtbäddar där vi fortlöpande planterar in fjällväxter. Så försöker vi skapa olika växtsamhällen genom att föra samman de växter som i naturen trivs tillsammans. Vi vill på en liten yta kunna bjuda dig på både fjälltoppar och sydbranter, snölegor, ängsbjörkskogar och många andra fjällmiljöer. Överallt pekar vi ut och berättar om växterna och deras liv.

I informationshuset visar vi ett bildprogram med Edvin Nilssons vackra foton av fjällväxter. Och i Axel Hambergs forskarstuga kan du känna historiens vingsus. Vi har återuppfört den fjällhydda som denne pionjär inom fjällforskningen byggde i Sarek för mer än hundra år sen.