| |

Ögonblick

Ögonblick
Teckningar och grafik av Therese Thorgren
Visas i Gamla hallen 19 november-17 januari

I utställningen ”Ögonblick” har jag skapat en form av en karta eller avtryck utifrån en persons minnen, erfarenheter, upplevelser och företeelser denna kommit i kontakt med i sitt liv. Mina tankar har rört sig kring människan psyke och hur vi uppfattar våra upplevelser genom livet. Vi har alla både yttre och inre förutsättningar.

Jag har vid många tillfällen suttit i farmors kök, druckit te och pratat med henne om tiden i Vaimat, hennes barndomshem. Hon och hennes familj bodde i en liten stuga som fortfarande finns kvar, utan el och rinnande vatten. Farmors farmor var same.

Jag har sedan länge velat göra en utställning med farmors barndom som inspiration. Jag ser en människas livstid som små rutor av ögonblick i tiden som framträder i en viss struktur och form.

1-1

In my exhibition ”Moments in time” I have created a map or imprint from a persons memories, experiences and encounters – and incidents this person have come in contact with during a lifespan.
My thoughts have orbited around the mind of man and how we perceive our experiences throughout life and the differences in prerequisites, both inner and outer, we are all born with.

I have many times sat in my grandmothers kitchen, had a cup of tea and listened to her talking about the time in Vaimat, her childhood home. She and her family lived in a little cottage which is still standing at the same place today, without electricity and running water. Her own grandmother was Sámi.

For a long time I have wanted to create an exhibition with my grandmothers childhood as inspiration.
I see a persons lifespan as small squares of moments in time appearing in a certain structure and form.

.