| |

Storskrake

Storskrake (Mergus merganser) är en stor andfågel med vid utbredning i både Nordamerika, norra Europa och norra Asien. Fågeln hittas vid djupa och klara vatten där den skickligt dyker efter fisk. Den häckar i trädhål men även i holkar. Utanför häckningstid kan den forma mycket stora flockar.

https://sv.wikipedia.org/wiki/Storskrake

Storskrake (Mergus merganser)
Slegakgoalsse (SaL)
Goosander