| |

Identity on the line

Identity on the line. 

Sju migrationsprocesser som utspelats i Europa under de senaste hundra åren. Hur har de påverkat efterföljande generationer? På svenska och engelska.

Glasgången, bakom Gaptautställningen. Visas t o m 21 maj.