| |

Bibliotek

Ájttes bibliotek samlar huvudsakligen litteratur inom ämnesområdena samisk etnografi, samiskt liv, fjällens natur och kultur, och liv och natur i Arktis. Det är det enda bibliotek i Sverige som aktivt samlar in allt om samer och samiskt liv (utom på barnboksnivå), dvs avhandlingar, uppsatser, monografier, broschyrer m.m. och tillhandahåller det på en överblickbar yta. Tack vare stora donationer och antikvariska inköp under uppbyggnadstiden finns även ett rikt bestånd av äldre litteratur.

Biblioteket registrerar litteraturen i de svenska forskningsbibliotekens databas Libris, där vår bibliotekskod är Ajtt. Genom Libris är vi med i fjärrlånesamarbetet mellan biblioteken i Sverige och Norden.

Ájttes bibliotek registrerar även böcker för Svensk samisk bibliografi (SAMB) som ingår i Libris (gå in under ”Deldatabaser”). SAMB ingår i samarbetet mellan de samiska bibliografierna i Norge, Finland och Ryssland, alla bibliografierna använder Løøvs klassifikationsystem . Den gemensamma sökingången finns här: Sámi bibliografiija – Sami bibliography 

Sök i Ájttes bibliotekskatalog: https://ajttesbibliotek.welib.se/#/

Låneregler

Kontaktperson
Bibliotekarie
Ann-Catrin Blind
bibliotek@ajtte.com
Tel. 0971-170 24