| |

Arkiv

I Ájttes arkiv finns arkivalier som rör fjällregionen och den samiska kulturen. Förutom Ájttes ämbetsarkiv finns en kopiesamling samt Ájttes samling av olika enskilda arkiv som skänkts eller deponerats till museet.

Ämbetsarkivet omfattar handlingar från museets verksamhet från dess tillblivelse fram till idag. Det är bl a handlingar från arkeologiska inventeringar och undersökningar, från kulturmiljövård och restaureringar, från etnologisk dokumentation och från utställningsproduktionen.

De enskilda arkiven är dels personarkiv och dels föreningsarkiv. Personarkiven speglar ofta både människan som person och den verksamhet personen varit aktiv i. Personarkiven omfattar ofta både bilder och olika skrivelser som t ex brev och i en del fall ljudinspelningar  och filmer. De mest omfattande personarkiven är Lennart Wallmarks arkiv och Gun och Nils Hövenmarks arkiv. Det sistnämnda omfattar bl a en stor ljudbandssamling med inspelningar av både jojk och talat material från början 1950-talet fram till början av 1980-talet. I Ájttes samling av enskilda arkiv finns också Samernas Folkhögskolas arkiv från åren då Svenska Missionssällskapet var skolans huvudman.

Föreningsarkiven ger en bild av föreningarnas verksamhet och de frågor som föreningarna drivit genom åren. De kan också bestå av både vanliga handlingar som protokoll och skrivelser och av ljudinspelningar och bilder. Ájtte förvarar idag fem sameföreningars arkiv, fyra samebyars arkiv samt Saminuorras, SSR:s och Sameätnams arkiv.

Här finns tips och råd om hur man tar hand om arkiv: Råd för arkivering

I Ájttes kopiesamling finns ca 100 000 sidor med digitala kopior från framförallt Landsarkivet i Härnösand och Riksarkivet. Kopiesamlingen omfattar också papperskopior från Nordiska Museets fältarbeten, frågelistor från Institutet för språk- och folkminnen samt mikrofilmade kyrkböcker.

Mycket av det digitala materialet finns till försäljning på CD-skivor. Förteckning över dessa finns i pdf-dokumentet CD-skivor till salu nedanför texten. Skivorna kostar 150:-/st (+ ev. frakt och faktureringsavgift).
Cd-skivor_till_salu.pdf
Forskningsarkivet vid Umeå universitetsbibliotek har kompletterat och omarbetat Ájttes översiktliga förteckning: Forska_om_samer

arkivDet mesta av materialet i arkivet är tillgängligt och går att få låna upp till biblioteket. Material ur museets bild-, klipp-, ljud- och filmarkiv efterfrågas ofta av publiken.

Ta helst kontakt med oss innan Du kommer så vi kan plocka fram materialet.

Register över arkivbildare

Kontaktperson

Anne Bryggman Tjikkom
anne.tjikkom(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 08