| |

AIDA – Arctic Indigenous Design Archives

AIDA har varit ett treårigt samarbetsprojekt som inleddes 2017. Målet har varit att etablera slöjdares och konstnärers arkiv. Ájtte samarbetar i slöjdarkivprojektet med Sámi allaskuvla (Samisk Högskola) i Norge och Sámi arkiiva (Samearkivet) i Finland.

Ájtte har i projektet arbetat direkt med slöjdare, konstnärer och designer. Under projektets gång har 18 slöjdare och konstnärer, liksom Sameslöjdstiftelsen Sami Duodji, valt att etablera arkiv vid Ájtte. I de enskilda duojár arkiven är fokus inte på enskilda föremål utan vi har lyft fram allt annat material som skänker duodje dess kontext. Genom arkiven finns nu också skisser, arbetsprover, foton, brevväxlingar och marknadsföringsmaterial bevarat. Blicken har flyttats från föremålet till skapandeprocesser och enskilda duojárs slöjdfilosofi blir på detta sätt bevarat för framtiden.

Slöjdarnas och konstnärernas arkiv har inom projektet används vid kursmoment vid Sámi allaskuvla. Studenter vid den högre utbildningen i Duodji har besökt arkiven och inspirerats till eget skapande och slöjdberättelser. Elever på högstadierna i Jokkmokk och Inari har också träffats i gemensam workshop för att skapa med inspiration från arkivens innehåll.

Projektet finansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden genom Interreg Nord, Statens Kulturråd i Sverige och Kulturfonden för Sverige och Finland, Lapplands förbund i Finland, Nordlands och Troms fylkeskommuner liksom Sametinget i Norge.

Du kan lära dig mer om arkiven inom AIDA på vår hemsida www.arkisto.fi/aida

Du kan också söka i Ájtte museums databas http://collections.ajtte.com.  Gör det genom att skriva in AIDA eller slöjdarens efternamn och förnamn i sökfältet. Då kan du få fram föremål och fotografier i arkiven.

Du kan också söka på www.sok.riksarkivet.se/nad. Där ser du förteckningar över arkivens innehåll.

Följ oss på Facebook: AIDA Arctic Indigenous Design Arcives

Anna Westman Kuhmunen: anna.westman(a)ajtte.com, tel. nr. 0971-17014