| |

Avslutade projekt

Här ser ni alla avslutade projekt som forskningsenhet på Ájtte har varit del av.

AIDA / AIDA II

AIDA har varit ett treårigt samarbetsprojekt som inleddes 2017. Målet har varit att etablera slöjdares och konstnärers arkiv. Ájtte samarbetar i slöjdarkivprojektet med Sámi allaskuvla (Samisk Högskola) i Norge och Sámi arkiiva (Samearkivet) i Finland.
AIDA
AIDA II

Samisk-audiovisuell-samling

Syftet med projektet ”Samisk audiovisuell samling” är att medverka till att skapa en infrastruktur för det samiska audiovisuella kulturarvet, som en del det svenska kulturarvet
Visa mer


Fotograf: Matti Berg
Gruvindustri och urfolk: rättigheter, regelverk och bäst praxis

Projektet syftar till att ta fram kunskap och redskap för att hantera markanvändningskonflikter som berör urfolk, gruvindustri och staten på ett bättre sätt.
Visa mer svenska
Visa mer engelska