| |

Jokkmokks vintermarknad – The Winter Market in Jokkmokk

Digitaltmarknadsprogram

Tisdag 1/2

16:00 Författarsamtal. Karin Tuolja, Katarina Spik Skum, Erika Nordvall Falck och Sara Aira Fjällström samtalar om författandet av småskrift. Moderator är Katarina Pirak Sikku. Ett arrangemang av Ájtte Museivänner.

Onsdag 2/2

16:00 Dubbelvernissage »Markerna« och »Sielu bieđganeapmi /// Själens splittrande«. https://www.facebook.com/events/923908658328575/

[Vintermarknaden 2022 är inställd] 


Ájtte museums vintermarknadsprogram

Program 2022

Måndag 31/1

10.00-11.00 Film. Från vinterviste till sommarfjäll. En film av Stig Wesslén om samer i Jokkmokk under 1940-talet. Hörsal 60 min.

12.00-12.30 Film. Rajd. En film av Rickard Tegström från år 1945. Vi får följda med Jovva Spiks rajd med början i Nautijaur och västerut mot kalvningsland. Hörsal 30 min.

16.00-17.00 Film. Kronans rallare – så byggdes inlandsbanan. En film om hur inlandsbanan byggdes. Hörsal 60 min.

Tisdag 1/2

09.00-18.00 Happening. Building for northern sovereignty. Platsens iordningsställande börjar. I museiparken skapas en samlingsplats runt en bil. Med Joar Nango, Eystein Talleraas/Blakstad Haffner ariketektur. Utomhus.

12.00-13.00 Film. Parkvakten i Sarek. En film av Dag Jonzon och Joakim Sandström om Edvin ”Sarek” Nilsson, en av landets framgångsrikaste naturfilmare, föreläsare och författare. I hela sitt liv bevakade och skildrade han världsarvet Laponia, som han gav namnet Europas sista vildmark. Hörsal 60 min.

14.00-15.00 Film. Kamerajägaren. En film av Dag Jonzon och Joakim Sandström om Stig Wesslén, en av Sveriges första stora naturfilmare. Stig Wesslén tog naturen till biograferna på 1930/40-talet innan televisionen fanns och värnade om den orörda naturens framtid. En film om Kameramannens budskap – mer aktuellt än någonsin idag. Hörsal 60 min.

16.00-16.45 Föredrag. Hambergshyddan i Fjällträdgården. Göran Sjöberg och Eva Ahlström visar bilder och berättar om Sarekforskaren Axel Hamberg.

17.00-18.00 Ájtte musei vänners årsmöte. Välkommen att bli medlem. Hörsalen 60 min.

Onsdag 2/2

10.00-16.00  Seminarium Duodje genom arkiven.
Projektet AIDA, Arctic Indigenous Design archives bjuder in till diskussioner om duodje, konst och arkiv. Se mer information på www.facebook.com/aidaduodji eller www.ajtte.com  seminarium AIDA. Hörsal.

16.00-16.45 Kvadrupelvernissage för de tillfälliga utställningarna Sielu biedganeapmi- Själens splittrande, Inpsiration genom arkiven, Markerna och Building for northern sovereignty. Gamla hallen 45 min.

Torsdag 3/2

09.00-18.00 Happening. Building for northern sovereignty. I museiparken skapas en samlingsplats runt en bil.  Filmer om nomadisk kultur och andra teman som tillhör det nordliga området visas under dagen. Med Joar Nango, Eystein Talleraas/Blakstad Haffner ariketektur. Utomhus

09.00-18.00 Utställning.  Sielu biedganeapmi- Själens splittrande. En utställning om tvångsförflyttningar. Följ rajden mot nya marker, de idag knappt synbara spåren av de tvångsförflyttade. Sätt dig ner i tältkåtan och lyssna på berättelser om den nya verkligheten. Röster från dem som kom och de som redan fanns på markerna.  Med bidrag från Identity on the line, finansierad av EU (Creative Europe) och Kulturrådet. Tillfälliga utställningslokalen.

09.00-18.00 Utställning. Inspiration genom arkiven. Slöjdares arkiv etablerade genom AIDA-projektet visas. Arkiven har inspirerat Berit Kristine Guvsám och Laila Kuhmunen till utställningen ”Från Kvinna till kvinna”.

09.00-18.00 Utställning. Markerna, en kombination av ett tal och en unik samisk skáhppu som tagits fram i samarbete mellan konstnären Carola Grahn och Nils-Johan Labba. Runda rummet.

10.00-10.45 Föredrag. Renens anpassning till ett tufft klimat i förändring. Øystein Holand m.fl. berättar. Hörsalen 45 min

11.15-12.00 Föredrag. Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna. Lilian Ryd berättar om livet för Europas sista nomader. Hörsalen 45 min.

12.00-13.00 Boklansering av Duodji reader med Sámi allaskuvla och Norwegian Crafts. Gamla hallen 60 min.

12.30-14.30 Föredrag. Sápmi på film förr och nu – vad kan vi lära oss om de filmer som visar samer och samisk kultur och vilka utmaningar finns det med filmmaterialet?
Under evenemanget blandas filmvisning med information om hur filmerna har samlats in (Mats Rohdin, KB), hur ny metadata baserad på ett samiskt perspektiv och samisk kunskap tillförs databasen (Kajsa Kuoljok och Katarina Spik Skum, Ájtte museum) och vi diskuterar olika etiska frågor som filmerna väcker (Ragnhild Nilsson, MiUn). Kaffepaus i mitten av föredraget. Hörsalen 120 min.

13.00-15.00 Govve iežat – Gåvvi ietjat – Jïjtjemse guvviedidh – Fotografera dig!
Ájtte dokumenterar årets samiska marknadsklädsel till dräktutställningen. Kom till vår drop-in studio och bli fotograferad i din kolt eller päls. Du får ett foto och vi behåller ett i vårt arkiv och din bild kan komma med i utställningen.                     
Plats: Ingång Ája, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum

13.15-14.15 Guidad visning av museets utställningar. Inträde till museet samt platsbiljett krävs. Max 20 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen.

14.00-17.00  Jalle bjuder på kaffe och kaffeost vid elden utanför museet.

14.00-17.00 Håpen, en 1200 år gammal samisk båttyp är ett fulländat instrument för jakt, fiske och transport på Sápmis mest krävande vattenvägar. Per Lundström Lussi visar och berättar. Utomhus.

14.15-14.30 Bildspel. Renlycka – en resa bland världens renskötarfolk av Mauri Nieminen. Gamla hallen 15 min.

14.30-15.15 Bakom kulisserna. Göran Sjöberg visar vår unika renhornsutställning. Max antal 20 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen. Platsbiljett krävs.

15.00-15.45 Föredrag. Renen i konkurrens med andra markintressen.  Anna Skarin m.fl. berättar. Hörsalen 45 min

15.15-16.15 Guided tour of the museum.  Max. 20 persons. Entrance fee to the museum and a ticket required.  Meet up by the Sámi tent in Gamla hallen.

15.30-16.15 Per Nils Gunnare och John Kuhmunen berättar om renskötselåret vid elden. Utomhus 45 min.

16.00-16.05 Bildspel. Renjord. Renar fototgraferade av Tor L Turoda. Gamla hallen 5 min.

16.15-17.45 Föredrag. I Identity on the line arbetar sex europeiska museer och ett universitet tillsammans för att undersöka vad tvångsförflyttningar gör med oss människor på längre sikt. Elina Nygård och Jannie Staffansson berättar om hur en utställning tar form och visar film med olika nedslag i Europa. Med bidrag från EU (Creative Europe) och Kulturrådet.
Länk: www.i-on.museum

18.00-20.00 Fördjupningskväll ”Från vildren till renlycka och vacker renhjord – en resa i tamrenens rike. Flera föreläsare. Hörsalen 120 min.

Fredag 4/2

09.00-18.00 Happening. Building for northern sovereignty. I museiparken skapas en samlingsplats runt en bil. Filmer om nomadisk kultur och andra teman som tillhör det nordliga området visas under dagen.  Med Joar Nango, Eystein Talleraas/Blakstad Haffner ariketektur. Utomhus.

09.00-18.00 Utställning. Sielu biedganeapmi- Själens splittrande. En utställning om tvångsförflyttningar. Följ rajden mot nya marker, de idag knappt synbara spåren av de tvångsförflyttade. Sätt dig ner i tältkåtan och lyssna på berättelser om den nya verkligheten. Röster från dem som kom och de som redan fanns på markerna.  Med bidrag från Identity on the line, finansierad av EU (Creative Europe) och Kulturrådet. Tillfälliga utställingslokalen.

09.00-18.00 Utställning.  Inspiration genom arkiven. Slöjdares arkiv etablerade genom AIDA-projektet visas. Arkiven har inspirerat Berit Kristine Guvsám och Laila Kuhmunen till utställningen ”Från Kvinna till kvinna”.

09.00-18.00 Utställning. Markerna, en kombination av ett tal och en uniks samisk skáhppu som tagits fram i samarbete mellan konstnären Carola Grahn och Nils-Johan Labba. Runda rummet.

10.00-10.45 Föredrag. Julevsáme vuoddaga – Lulesamiska skoband. Katarina Spik Skum berättar. Hörsal 45 min.

10.30-11.15 Barnaktivitet. Hur gick det till när Stállo skulle lura barnen för att få sig ett riktigt skrovmål? Sagotanten Elli Karin berättar om Stállo i utställningen bakom Laponia. På svenska.

11.00-11.05 Bildspel. Renjord. Renar fototgraferade av Tor L Turoda. Gamla hallen 5 min.

11.15-12.00  Föredrag.  Sirrat- en annan väg. Rose-Marie Huuva berättar om sitt arbete. Från slöjden i hemmet till ett tålmodigt experiment med att finna nya vägar med olika material. Hörsal 45 min.

12.00-12.45 Föredrag. Golleguolli-Traditionellt fiske i Sápmi. samt ” samiskt  kosthåll i Norr-och Västerbottens regionala livsmedelsstrategier. ”
Ildikó Asztalos Morell, docent, redogör det samiska kosthållet och maten synligjorts i Norr- och Västerbottens regionala matstrategier. 
Ellacarin Blind, projektledare, berättar om projektet Golleguolli där syftet  är att dokumentera samiskt fiske. Renskötare och fiskaren Nikolaus ”Nicke” Nutti, Sirges sameby medverkar och berättar om samiska fisketraditioner i dåtid och nutid. Gamla hallen 45 min.

12.15-13.00 Barnaktivitet. Hur gick det till när Stállo skulle lura barnen för att få sig ett riktigt skrovmål? Sagotanten Elli Karin berättar om Stállo i utställningen bakom Laponia. På lulesamiska.

12.30-13.15 Föredrag. Sválltjá – ett sommarplagg. Om skinnkoltar i garvat renskinn. Lisbeth Kielatis berättar om renen, materialet och den färdiga kolten. Hörsal 45 min.

13.00-15.00 Govve iežat – Gåvvi ietjat – Jïjtjemse guvviedidh – Fotografera dig!
Ájtte dokumenterar årets samiska marknadsklädsel till dräktutställningen. Kom till vår drop-in studio och bli fotograferad i din kolt eller päls. Du får ett foto och vi behåller ett i vårt arkiv och din bild kan komma med i utställningen.                     
Plats: Ingång Ája, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum

13.15-13.30 Julevsámega kulturpris. För att uppmärksamma och stötta de som satsar på lulesamisk kultur. Gamla hallen 15 min.

13.45-14.30  Föredrag. Serietecknaren och författaren Mats Jonsson berättar från sin bok ”När vi var samer” om hans egen släkthistoria och om hur det är att försöka hantera sitt samiska ursprung i kontexten av sin egen, Norrlands och Sveriges historia.

14.00-17.00 Jalle bjuder på kaffe och kaffeost vid elden utanför museet.

14.00-17.00 Håpen, en 1200 år gammal samisk båttyp är ett fulländat instrument för jakt, fiske och transport på Sápmis mest krävanden vattenvägar. Per Lundström Lussi visar och berättar. Utomhus.

14.15-14.30 Bildspel. Renlycka – en resa bland världens renskötarfolk av Mauri Nieminen. Gamla hallen 15 min.

14.30-15.15 Bakom kulisserna. Renskinn, renhorn och renpäls. Eva Ahlström tar med er till samlingarna. Max antal 20 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen. Platsbiljett krävs.

14.45-15.45 Nilas och Elias Kuoljok från Sirges sameby med en ren är på besök i museiparken. Utomhus 60 min.

15.00-15.45 Föredrag. Sielu biedganeapmi – Själens splittrande. – Vad gör det med oss att ryckas upp från marken? Om och om igen. Tvingas bort, bli någon annan? Elina Nygård och Jannie Staffansson tar dig genom en känslosam resa utifrån berättelser om tvångsförflyttningar och identitet.
Med bidrag från EU (Creative Europe) och Kulturrådet.
Länk: www.i-on.museum

15.15-16.15 Guided tour of the museum. Max. 20 persons. Entrance fee to the museum and a ticket required.  Meet up by the Sámi tent in Gamla hallen.

15.30-16.15 Per Nils Gunnare och John Kuhmunen berättar om renskötselåret vid elden. Utomhus 45 min.

16.00-16.05 Bildspel. Renjord. Renar fototgraferade av Tor L Turoda. Gamla hallen 5 min.

16.15-17.00 Föredrag. Den svenska skogens ekologiska situation efter 60 års kalhyggespolitik. Sebastian Kirppu berättar. Hörsal 45 min.

17.30-17.45 Film. Badjelánnda.  En poetisk filmserie med dikter av Juvva Pittja och Jannie Staffansson. Om marken, skogen och vattnets orörda värde. Regi: Jonah Senften och Jimmy Sundin. Producent: Tajgan Productions och Iris. Hörsal 15 min

 Lördag 5/2

09.00-18.00 Happening. Building for northern sovereignty. I museiparken skapas en samlingsplats runt en bil. Med Joar Nango, Eystein Talleraas/Blakstad Haffner ariketektur. Utomhus.

09.00-18.00 Utställning.  Sielu biedganeapmi- Själens splittrande. En utställning om tvångsförflyttningar. Följ rajden mot nya marker, de idag knappt synbara spåren av de tvångsförflyttade. Sätt dig ner i tältkåtan och lyssna på berättelser om den nya verkligheten. Röster från dem som kom och de som redan fanns på markerna.  Med bidrag från Identity on the line, finansierad av EU (Creative Europe) och Kulturrådet. Tillfälliga utställingslokalen.

09.00-18.00 Utställning.  Inspiration genom arkiven. Slöjdares arkiv etablerade genom AIDA-projektet visas. Arkiven har inspirerat Berit Kristine Guvsám och Laila Kuhmunen till utställningen ”Från Kvinna till kvinna”.

09.00-18.00 Utställning. Markerna, en kombination av ett tal och en uniks samisk skáhppu som tagits fram i samarbete mellan konstnären Carola Grahn och Nils-Johan Labba. Runda

10.00-10.45 Föredrag. Vad berättar ortnamnen med utgångspunkt från Pitesamiskt område? Författare Ann-Charlotte Sjaggo berättar. Hörsal 45 min.

10.30-11.15 Barnaktivitet. Hur gick det till när Stállo skulle lura barnen för att få sig ett riktigt skrovmål? Sagotanten Elli Karin Pavval berättar om Stállo utställningen bakom Laponia. På svenska.

11.15-12.00 Föredrag. Skogsbrukets påverkan på fornlämningar. Frida Palmbo berättar om arkeologisk inventering av markberedda skogsområden och upptäckten av en 9000 år gammal boplats i Sammakko. Hörsal 45 min.

11.20-12.20 Guidad visning till museets utställningar. Inträde till museet samt platsbiljett krävs. Max 20 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen.

11.45-12.00 Bakom kulisserna. Renskinn, renhorn och renpäls. Eva Ahlström tar med er till samlingarna. Max antal 20 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen. Platsbiljett krävs.

12.30-13.15 Föredrag. Anna-Stina Svakko master of Sámi craft, tell about the reindeer as an important material source in Sámi handicraft. Pictures and storytelling about clothes, utensils and livelyhood from the past to now. Hörsalen 45 min.

12.00-12.15 Utdelning av Hövens stipendium. Gamla hallen.

12.15-13.15 Barnaktivitet. Hur gick det till när Stállo skulle lura barnen för att få sig ett riktigt skrovmål? Sagotanten Elli Karin Pavval berättar om Stállo i utställningen bakom Laponia. På lulesamiska.

12.20-13.00 Juhán Niila Stålka jojkar traditionellt i Gamla hallen. 40 min.

13.00-15.00 Govve iežat – Gåvvi ietjat – Jïjtjemse guvviedidh – Fotografera dig!
Ájtte dokumenterar årets samiska marknadsklädsel till dräktutställningen. Kom till vår drop-in studio och bli fotograferad i din kolt eller päls. Du får ett foto och vi behåller ett i vårt arkiv och din bild kan komma med i utställningen.                     
Plats: Ingång Ája, Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum

13.00-14.00 Happening. Building for northern sovereignty.  Via skärm sammanförs museer i norr. Winnipeg Nationalmuseum för urfolk och Nationalmuseet i Nuuk kommer att delta via länk. De berättar om vägen till att etablera ett konstmuseum. Utomhus 60 min.

13.45-14.30 Föredrag.  Renvallning – hundar i renskötsel förr och nu med Leila Nutti författare till boken Če – en duktig hund gör tio renskötares jobb. Från boken berättar hon om äldre samers renvallare innan motorisering inom renskötseln. Vi får också veta hur det är idag, med den arbetande renhunden, om samspelet mellan hund och ägare, raser och träning för renvallning. Hörsal 45 min.

14.00-17.00  Jalle bjuder på kaffe och kaffeost vid elden utanför museet.

14.00-17.00 Håpen, en 1200 år gammal samisk båttyp är ett fulländat instrument för jakt, fiske och transport på Sápmis mest krävanden vattenvägar. Per Lundström Lussi visar och berättar. Utomhus.

14.15-14.30 Bildspel. Renlycka – en resa bland världens renskötarfolk av Mauri Nieminen. Gamla hallen.

14.45-15.45 Nilas och Elias Kuoljok från Sirges  sameby med en ren är på besök i  museiparken. Utomhus 60 min.

14.30-15.15  Bakom kulisserna. Göran Sjöberg visar vår unika renhornsutställning. Max antal 20 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen. Platsbiljett krävs.

15.00-15.30 Bokpresenation. Åvddanbuktet diedojt Bårjåsa birra mij la Árran Julevsáme guovdatja sahtediedalasj ájggetjála. Gå la sáhka 2021 almodusás le sisadnon: Ællosujtto, láddimdábe, arkeologijja ja duodje.
Presentation av »Bårjås» som är en populärvetenskaplig tidskrift utgiven av Árran Julevsáme guovdasj Lulesamisk senter. Teman för 2021 års upplaga är: Renskötsel, bärplockning, arkeologi och duodje. Gamla hallen 30 min.

15.00-15.45 Föredrag. Tvångsförflyttningarna i bild. Författaren Elin Anna Labba berättar om bilderna i den prisade boken Herrarna satte oss hit. Hur tar vi tillbaka vår identitet från de mörka arkiven och vilka berättelser gömmer sig bakom fotografierna? Hörsal 45 min.
Med bidrag från EU (Creative Europe) och Kulturrådet.. Länk: www.i-on.museum

15.15-16.15 Guided tour of the museum. Max. 20 persons. Entrance fee to the museum and a ticket required.  Meet up by the Sámi tent in Gamla hallen.

15.30-16.15 Per Nils Gunnare och John Kuhmunen berättar om renskötselåret vid elden. Utomhus 45 min.

16.00-16.05 Bildspel. Renjord. Renar fototgraferade av Tor L Turoda. Gamla hallen 5 min.

16.15-17.00 Föredrag. ”Unna Saiva – en skändad samisk offerplats. Redaktör Kerstin Andersson berättar. Hörsal 45 min. 

17.30-17.45 Film. Badjelánnda.  En poetisk filmserie med dikter av Juvva Pittja och Jannie Staffansson. Om marken, skogen och vattnets orörda värde. Regi: Jonah Senften och Jimmy Sundin. Producent: Tajgan Productions och Iris. Hörsal 15 min

Söndag 9

6/2

09.00-18.00 Utställning.  Sielu biedganeapmi- Själens splittrande. En utställning om tvångsförflyttningar. Följ rajden mot nya marker, de idag knappt synbara spåren av de tvångsförflyttade. Sätt dig ner i tältkåtan och lyssna på berättelser om den nya verkligheten. Röster från dem som kom och de som redan fanns på markerna.  Med bidrag från Identity on the line, finansierad av EU (Creative Europe) och Kulturrådet. Tillfälliga utställningslokalen.

09.00-18.00 Utställning.  Inspiration genom arkiven. Slöjdares arkiv etablerade genom AIDA-projektet visas. Arkiven har inspirerat Berit Kristine Guvsám och Laila Kuhmunen till utställningen ”Från Kvinna till kvinna”.

09.00-18.00 Utställning. Markerna, en kombination av ett tal och en uniks samisk skáhppu som tagits fram i samarbete mellan konstnären Carola Grahn och Nils-Johan Labba. Runda rummet.

12.00-12.15 Film. Badjelánnda.  En poetisk filmserie med dikter av Juvva Pittja och Jannie Staffansson. Om Marken, skogen och vattnets orörda värde. Regi: Jonah Senften och Jimmy Sundin. Producent: Tajgan Productions och Iris. Hörsal 15 min

14.00-14.25 Film. Skogssamer. Filmen följer familjen Teilus under ett år i renskötseln under 60-talet. Solfilm, producent Lennart Johansson. Hörsal 25 min.