| |

Jokkmokks vintermarknad – The Winter Market in Jokkmokk

Ájtte museums Vintermarknadsprogram 2023

FILMER & FÖREDRAG I HÖRSALEN

Platsbiljett krävs torsdag, fredag och lördag. Säljs på förköp i entrékassan samma dag. 60 kr.

Måndag 30/1

10.00-11.00 Film. Från vinterviste till sommarfjäll. En film av Stig Wesslén om samer i Jokkmokk under 1940-talet. Hörsalen 60 min.

12.00-12.30 Film. Rajd. En film av Rickard Tegström från år 1945. Vi får följda med Jovva Spiks rajd med början i Nautijaur och västerut mot kalvningsland. Hörsalen 30 min.

15.30 – 15.45 Film. Sámi Duodjis samling på Ájtte. 6 kortfilmer, 5 duojárat berättar(Per-Ola Utsi, Lena Viltok, Lena Lundin Skott, Tomas Magnusson och Monica L Edmondsson). En samproduktion mellan Ájtte/AIDA II projektet och Sámi Duodji/Sameslöjdstiftelsen hösten 2022. Finansierat av Interregnord. Hörsalen 13 min.

16.00-17.00 Film. Kronans rallare – så byggdes inlandsbanan. En film om hur inlandsbanan byggdes. Hörsalen 60 min.

Tisdag 31/1

12.00-13.00 Film. Parkvakten i Sarek. En film av Dag Jonzon och Joakim Sandström om Edvin ”Sarek” Nilsson, en av landets framgångsrikaste naturfilmare, föreläsare och författare. I hela sitt liv bevakade och skildrade han världsarvet Laponia, som han gav namnet Europas sista vildmark. Hörsalen 60 min.

14.00-15.00 Film. Kamerajägaren. En film av Dag Jonzon och Joakim Sandström om Stig Wesslén, en av Sveriges första stora naturfilmare. Stig Wesslén tog naturen till biograferna på 1930/40-talet innan televisionen fanns och värnade om den orörda naturens framtid. En film om Kameramannens budskap – mer aktuellt än någonsin idag. Hörsalen 60 min.

15.30 – 15.45 Film. Sámi Duodjis samling på Ájtte. 6 kortfilmer, 5 duojárat berättar(Per-Ola Utsi, Lena Viltok, Lena Lundin Skott, Tomas Magnusson och Monica L Edmondsson). En samproduktion mellan Ájtte/AIDA II projektet och Sámi Duodji/Sameslöjdstiftelsen hösten 2022. Finansierat av Interregnord. Hörsalen 13 min.

16.00-16.45 Föredrag. Hambergshyddan i Fjällträdgården. Göran Sjöberg och Eva Ahlström visar bilder och berättar om Sarekforskaren Axel Hamberg. Hörsalen 45 min.

17.00-18.00 Ájtte musei vänners årsmöte. Välkommen att bli medlem. Hörsalen 60 min.

Onsdag 1/2

10.00-11.30 Film. Sjumilaskogen / Hundred Acre Wood. Language: Swedish, Text: English. Med efterföljande samtal med filmskaparna, Tor Lennart Tuorda, Thomas Öberg och  Lars Ture Lindholm. Hörsalen 90 min.

14.00-16.00 Seminarium. Hur mår samerna i Sverige? Resultat från en kartläggning av hälsa och levnadsförhållanden i den samiska befolkningen. Välkommen till ett seminarium där vi presenterar resultaten från enkätundersökningen ”Samisk Hälsa på Lika Villkor”. Vi visar resultaten, berättar hur vi tolkar dem och diskuterar hur de kan användas för att förbättra samernas hälsa och levnadsförhållanden. Arr: Forskningsgruppen Lávvuo – Forskning och utbildning för samisk hälsa, Umeå Universitet & Folkhälsomyndigheten. Hörsalen 120 min.

Torsdag 2/2

10.00-11.00 Film. Identity on the line. Följ med på en 49 min lång resa genom Europa där sju olika migrationer presenteras, varav en är tvångsförflyttningar av samer. Vad gjorde det med de som flyttade och hur har det påverkat efterföljande generationer?  Elina Nygård, projektledare inom Identity on the Line, presenterar projektet och filmen. Hörsalen 60 min.

11.15-12.00 Föredrag. Anläggningar och tillgänglighet i världsarvet Laponia. Upptäck världsarvet Laponia genom Världsarvsslingan, en del av naturum Laponia som ligger vid Stuor Muorkke. Lise-Lott Larsson Auna, Anders Sandström. Mer information om övriga lättillgängliga besöksmål i världsarvet. Hörsalen 45 min.

12.30-13.15 Föredrag. Håpen, en 1200 år gammal samisk båttyp. En håp är ett fulländat instrument för jakt, fiske och transport på Sápmis mest krävanden vattenvägar. Per Lindström Lussi berättar. Hörsalen 45 min.

13.45-14.30 Föredrag. Renens anpassning till ett tufft klimat i förändring. Öystein Holand, Niila Inga. Hörsalen 45 min

15.00-15.45 Föredrag.  Renen i konkurrens med andra markintressen. Anna Skrain, Annette Löf. Hörsalen 45 min

16.15-17.00 Föredrag/Samtal. Livet vid fallen. Karin Vannar och Ann-Maj Kuoljok Albinsson. Berättarstund om en uppväxt där lek och arbete skapade trygghet i Stuor Muorkke, mitt i världsarvet Laponia. ”Forsen sövde oss till ro. Doften från fjällängen var intensiv, fisken sprattlade i näten. Idyll och barndomsminnen bland nära och kära.” Hörsalen 45 min.

18.00-20.00 Fördjupningskväll. Renen – från vild till tam. Knut Röed, Rune Stocke m.fl. Hörsalen 120 min. 

Fredag 3/2

10.00-12.00 Föredrag. Konflikter om gruvor: rättigheter, lagstiftning och dialogens möjligheter. Forskare från Ájtte, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet redovisar resultat från nästan tio års forskning om gruvmotstånd och gruvrelaterade konflikter i Sápmi och övriga Sverige. Medverkande: Karin Beland Lindahl, Anna Zachrisson, Christina Allard, Andreas Johansson och Daniel Fjellborg. Hörsalen 120 min.

12.30-13.15 Föredrag. Kallak – en tidslinjeresa (Kallak, a timeline journey). En tidslinje med utvalda nedslag om vad som egentligen hände i Kallak – frågan under alla år fram till nu och den påverkan det kunde medföra. Jan Erik Länta berättar. På svenska men slides in english. Hörsalen 45 min.

13.45-14.30 Föredrag. Duodje av lomskinn. Lisbeth Kielatis berättar om lomskinnet som material i det egna skapandet och om de föremål hon mött på vägen. Hörsalen 45 min.

15.00-15.45 Föredrag. ”Catch – om stunder med flugfiske och möten med människor”. Leif Milling berättar om en livsstil där naturen är av stor betydelse genom berättelser, bildvisning och korta filmer. Hörsalen 45 min.

16.15-17.00 Föredrag. Den svenska skogens ekologiska situation efter 60 års kalhyggespolitik. Sebastian Kirppu berättar. Hörsalen 45 min.

17.15-17.45 Film: Iellem. Vi visar filmen Iellem, en poetisk kortfilm med dikter av Juvvá Pittja och Jannie Staffansson. Om marken, skogen och vattnets orörda värde. Regi: Jonah Senften och Jimmy Sundin. Producent: Tajgan Productions och Iris film. Hörsalen 15 min ÄNDRING: Juvvá Pittja som skulle läsa dikter kan ej delta.

Lördag 4/2

10.00-11.30 Film. Sjumilaskogen. / Hundred Acre Wood. Language: Swedish, Text: English. Med efterföljande samtal med filmskaparna, Tor Lennart Tuorda, Thomas Öberg och  Lars Ture Lindholm. Hörsalen 90 min.

11.45 – 12.15 Lecture. World heritage Laponia – join us on a journey through nature and culture in the landscape. Join us on a journey to the world heritage Laponia. Here you can find old dwelling sites, hunting pitts, pasture land, old growth forest, glaciers, high mountains, wetlands big as oceans and much more. We have a world heritage thanks to the nature, sami culture and traces of earlier users; a heritage which we must preserve for future generations. Åsa Nordin. Hörsalen 30 min.

12.30-13.15 Föredrag. ”The reindeer as a source in Sámi handicraft”. Anna-Stina Svakko master of Sámi craft, tell about the reindeer as an important material source in Sámi handicraft. Pictures and storytelling about the way of using all the materials a reindeer provides, from the past to now. Hörsalen 45 min.

13.45-14.30 Föredrag.  Renvallning – hundar i renskötsel förr och nu. Leila Nutti en av författarna till boken Če – en duktig hund gör tio renskötares jobb berättar. Från boken berättar hon om äldre samers renvallare innan motorisering inom renskötseln. Vi får också veta hur det är idag, med den arbetande renhunden, om samspelet mellan hund och ägare, raser och träning för renvallning. Hörsalen 45 min.

15.00-15.45 Föredrag. Renskötarkvinnor och livet i de sista rajderna. Lilian Ryd berättar om livet för Europas sista nomader. Hörsalen 45 min.

16.15-17.00 Filmpremiär och dans. ”Viste” av Jasmine Skog. Dansfilmen är filmad i Jokkmokk och handlar om känslorna däromkring. Om att leva i Jokkmokk, kopplingen till platserna och tryggheten man är uppvuxen i. Gestaltat i dans och film. Tankar om att lämna hemmet tidigt är något som präglar många ungdomar uppvuxna på liten ort. Att ta sig till en större stad, att bli anonym och att söka efter något, vad som helst. Tankar om att man måste bort. Bort för att hitta hem igen. Dansföreställning och därefter premiär av kortfilmen. Hörsalen 45 min.

Söndag 5/2

12.00-12.15 Film. Iellem.  En poetisk kortfilm med dikter av Juvva Pittja och Jannie Staffansson. Om Marken, skogen och vattnets orörda värde. Regi: Jonah Senften och Jimmy Sundin. Producent: Tajgan Productions och Iris. Hörsalen 15 min.

15.30-15.45 Film. Sámi Duodjis samling på Ájtte.6 kortfilmer, 5 duojárat berättar(Per-Ola Utsi, Lena Viltok, Lena Lundin Skott, Tomas Magnusson och Monica L Edmondsson). En samproduktion mellan Ájtte/AIDA II projektet och Sámi Duodji/Sameslöjdstiftelsen hösten 2022. Finansierat av Interregnord. Hörsalen 13 min.

PÅ SCENEN I GAMLA HALLEN

Onsdag 1/2

Kl.16.00 Vernissage för marknadsutställningarna. Invigning av fyra tillfälliga utställningar: Mijá árbbe / Vårt arv, Lávkkit, Identity on the line, och Lávdi lea du – Scenen är din!.

Torsdag 2/2

Kl.12.00-13.00 Boklansering av Dieđut. AIDA, Arctic Indigenous Design Archives. Boklansering och samtal. AIDA Arctic Indigenous Design Archives, om duojárat och konstnärers arkiv. Medverkande vid samtalet: Gunvor Guttorm, Berit Kristine Guvsám, Anna Westman Kuhmunen, Elina Kuhmunen och Kajsa Kuoljok.

Kl.16.00-17.00 Högtidlighållande – överförandet av Etnografiska museets samiska samling till Ájtte. Sedan 1989 har de samiska föremålen från Etnografiska museet varit deponerade på Ájtte. Nu högtidlighåller vi att äganderätten överförs till Ájtte. Samlingen av består av ca 480 föremål. Delar av samlingen visas i utställningen Mijá Árbbe / Vårt arv.

Fredag 3/2

Kl.16.00 Juhán Niila Stålka jojkar. Traditionell lulesamisk jojk.

Lördag 4/2

12.00-12.30 Stipendieutdelningar. Hövens stipendium och Julevsámegas kulturpris.

12.30 – 13.30 Palo & Sjöblom – kantele och sång möter flöjtspel och slagverk. I detta duosamarbete där kantelen och sången möter Jonas virtuosa flöjtspel och slagverk får vi höra Mirja Palo och Jonas Sjöblom ta sig an Mirjas tonsättningar av Paulus Utsis dikter samt egna texter skrivna på nordsamiska.

14.00-14.50 Samesystrar LIVE. Anna-Marja Persson driver podden Samesystrar, nu intar hon scenen på Ájtte för ett livesamtal med en samesyster.

GUIDNINGAR & BAKOM KULISSERNA

Torsdag, fredag, lördag

13.15-14.15 Guidad visning av museets utställningar. Inträde till museet samt platsbiljett krävs. Max 20 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen.

Torsdag, fredag, lördag

11.00-14.00 Är du klädd för marknad? Kom till vår drop-in studio och bli fotograferad! Du får ett gratis foto och vi behåller ett i vårt arkiv. Samling vid entrén till Ája bibliotek. Insläpp varje kvart.

Fredag 3/2                                                                                                           

10.30-11.15 Barnaktivitet. Hur gick det till när Stállo skulle lura barnen för att få sig ett riktigt skrovmål? Sagotanten Elli Karin berättar om Stállo i utställningen bakom Laponia. På svenska.

12.30-13.15 Barnaktivitet. Hur gick det till när Stállo skulle lura barnen för att få sig ett riktigt skrovmål? Sagotanten Elli Karin berättar om Stállo i utställningen bakom Laponia. På lulesamiska.

14.30-15.15 Bakom kulisserna. Renskinn, renhorn och renpäls. Eva Ahlström tar med er till samlingarna. Max antal 15 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen. Platsbiljett krävs.

15.15-16.15 Guided tour of the museum. Max. 20 persons. Entrance fee to the museum and a ticket required.  Meet up by the Sámi tent in Gamla hallen.

Lördag 4/2

10.30-11.15 Barnaktivitet. Hur gick det till när Stállo skulle lura barnen för att få sig ett riktigt skrovmål? Sagotanten Elli Karin Pavval berättar om Stállo utställningen bakom Laponia. På svenska.

11.30-12.15 Bakom kulisserna. Renskinn, renhorn och renpäls. Eva Ahlström tar med er till samlingarna. Max antal 15 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen. Platsbiljett krävs.

12.30-13.15 Barnaktivitet. Hur gick det till när Stállo skulle lura barnen för att få sig ett riktigt skrovmål? Sagotanten Elli Karin Pavval berättar om Stállo i utställningen bakom Laponia. På lulesamiska.

14.30-15.15 Bakom kulisserna. Göran Sjöberg visar ett urval av vår unika renhornssamling. Max antal 15 personer. Samling vid kåtan i Gamla hallen. Platsbiljett krävs.

UTOMHUS I MUSEIPARKEN

Torsdag, fredag, lördag

14.00-17.00 Jalle bjuder på kaffe och kaffeost vid lägerelden.

14.00-17.00 Håpen, en 1200 år gammal samisk båttyp visas i museiparken. En 1200 år gammal samisk båttyp är ett fulländat instrument för jakt, fiske och transport på Sápmis mest krävande vattenvägar. Per Lindström Lussi visar och berättar.

INSTÄLLT: 09.00-18.00 Buildning for northern sovereignty. Med Joar Nango och Eystein Talleraas.

Fredag, lördag

14.45-15.45 Ren på besök i museiparken. Elias Kuoljok från Sirges sameby med ren är på besök i museiparken.

MARKNADENS UTSTÄLLNINGAR

Mijá Árbbe / Vårt arv – samiska föremål insamlade av Etnografiska museet. I utställningen visas ett urval av föremål som insamlats av Etnografiska museet åren 1834-1937. Sedan 1989 har de varit deponerade på Ájtte. Med utställningen högtidlighåller vi att Ájtte nu övertar äganderätten till dem. I hela samlingen finns ca 480 föremål. Utställningen visas till den 21 maj 2023. Tillfälliga utställningshallen.

Lávkkit. Per-Isak Juusos steg med konsthantverk under 40 års tid. Samlingen tillhör Bertil Eriksson. Gamla hallen.

Identity on the line. Sju migrationsprocesser som utspelats i Europa under de senaste hundra åren. Hur har de påverkat efterföljande generationer? På svenska och engelska. Glasgången, bakom Gaptautställningen.

Lávdi lea du – Scenen är din! En konstinstallation av Laila Susanna Kuhmunen, Sirges sameby. Laila är inspirerad av cirkuslivet där hon ser paralleller till renskötsellivet; samarbete och kunskapsöverföring mellan generationer. Installationen är även skapad med inspiration från AIDA arkiven på Ájtte museum och Sami Arkiiva i Finland. Runda rummet.

INSTÄLLT: Buildning for northern sovereignty. Med Joar Nango och Eystein Talleraas. Utomhus.

ÁJA BYGGNADEN (ingång på baksidan av museet)

ARKIV & BIBLIOTEK

Torsdag 2/2
12:30 Lansering av arkivportalen Nuohtti
Festlig invigning av Nuohtti, en ny arkivportal som förmedlar samiskt digitalt arkivmaterial – 30 000
digitala dokument och fotografier från Sápmi, hämtade från 32 arkiv, bibliotek och museer i Europa.
13:30 Öppning av Gösta Anderssons arkiv.
Välkomna att ta del av det senast inlämnade arkivet till Ájtte museum.

Fredag 3/2
10:00 Bokpresentation: Reindeer Husbandry and Global Environmental Change
Boken är resultatet av ett fyraårigt forskningsprojekt med forskare från Norge, Sverige och Finland.
Boken presenteras av Tim Horstkotte från Umeå universitet.
12:00 Bokrelease: Árbbehárpo – Arvstrådarna av Katarina Pirak Sikku
Konstnären och författaren Katarina Pirak Sikku släpper Árbbehárpo – Arvstrådarna, tar sin
utgångspunkt i de svenska rasbiologernas spår, övergrepp och andra ljusskygga förehavanden i Sápmi.
/Tjállegoahte
14:00 Panelsamtal och läsning: Gullevašvuođat – Belongings
Hör författarna från Tjállegoahtes samisk-kurdiska utbytesprojekt Belongings samtala om sina
erfarenheter och texter som ges ut i en samlad antologi. /Tjállegoahte
15:00 Samtal: Bágos Báhkuj – Ordagrant
Ett samtal om att översätta lyrik till och från samiska samt läsningar av nyöversatt poesi. Ordagrant är
en flerspråkig antologi som presenterar klassisk och nutida samisk litteratur med utgångspunkt i
gemensamma översättningsinsatser. /Tjállegoahte

Lördag 3/2
13:15 Samtal och läsning: Bágojda báddnum – Beroende av ord
Samtal och läsning med samiska författare Hör studenterna från skrivarkursen Bágojda báddnum läsa
sina texter och berätta om sina skrivprocesser, gemenskapen och vad man får skriva om. /Tjállegoahte
14:00 Straff – Ann-Helén Laestadius i samtal med Elin Anna Labba
Efter den stora succén med ”Stöld” är Ann-Helén Laestadius tillbaka med ”Straff”, en gripande och
stark roman om en skamfläck i den svenska historien. /Tjállegoahte

 

SPARBANKSSALEN

Torsdag 2/2
 
15.00-17.00 Konflikter om gruvor: rättigheter, lagstiftning och dialogens möjligheter
Presentationer och frågestund. Forskare från Ájtte, Luleå tekniska universitet och Umeå universitet redovisar resultat från nästan tio års forskning om gruvmotstånd och gruvrelaterade konflikter i Sápmi och övriga Sverige.
 Hur ser gruvmotståndet ut i Sverige?
 Vad handlar konflikterna om?
 Vilken betydelse har lagstiftning och Samiska rättigheter?
 Vad kan åstadkommas med en bra dialog?
 Urfolk och gruvindustri – vad kan Sverige lära av Kanada?
Medverkande: Karin Beland Lindahl (Ájtte/LTU), Anna Zachrisson (UmU), Christina Allard (LTU),
Andreas Johansson (LTU), Daniel Fjellborg (LTU)