| |

Forskning på Ájtte

Forskning på Ájtte

Carlotta id: L;25;1999;2;0068

Ájtte bedriver forskning om människor och natur i fjällregionen och Sápmi. Museets forskning integrerar olika ämnen och discipliner som belyser samspelet mellan naturen, den samiska kulturen och andra människor som bor och är verksamma i Sápmi. Ájttes forskning knyter ihop historia, nutid och framtid och utforskar de utmaningar som fjällområdet och det samiska samhället står inför idag. I centrum står frågor som handlar om en livskraftig och hållbar livsmiljö, Eallinbiras/
Iellembirás/Jielemen birja, om landskapet,
luondduoaindu, och Árbediehtu/Árbbediehto/
Aerpimaahtoe, den traditionella kunskapen som är en grundsten i den samiska kulturen. Ájtte är en mötesplats för forskare, studenter och andra aktörer som vill utveckla och utbyta kunskap. Museet ingår i olika partnerskap och samarbetar med svenska och internationella universitet och museer. På Ájtte finns forskarplatser samt möjligheter att lokalisera möten och konferenser.