| |

Uppdrag och tjänster

Ájtte utför tjänster inom utställningsproduktion och naturhistorisk konservering samt har uppdrag inom det kulturhistoriska området. Vi har även ändamålsenliga lokaler för uthyrning.