| |

Tillgänglighet

Information om tillgänglighet:

  • Parkeringsplats för handikappade finns intill museets huvudentré.
  • Alla våra utställningar kan nås med rullstol.
  • Ljudslinga finns i vår hörsal.
  • Handikappanpassade toaletter finns.
  • Starka dofter (av t ex parfymerade tvålar) kan förekomma i vår museibutik.
  • Renskinn och pälsar finns i våra utställningar.
  • Informationen i våra utställningar finns som texthäften (sv, eng, ty, fr, holländska) och på audioguide (sv, eng, ty).
  • Frågor om tillgänglighet: Kontakta vår reception på 0971-170 17, butiken@ajtte.com