| |

Bibliotek

Ájttes bibliotek samlar litteratur huvudsakligen inom ämnesområdena samisk etnografi, samiskt liv, fjällens natur och kultur, och liv och natur i Arktis. Det är det enda bibliotek i Sverige som aktivt samlar in allt om samer och samiskt liv (utom på barnboksnivå), dvs avhandlingar, uppsatser, monografier, broschyrer m.m. och tillhandahåller det på en överblickbar yta. Trots att det är ett relativt ungt bibliotek finns det, tack vare stora antikvariska inköp under uppbyggnadstiden och några stora donationer, även ett rikt bestånd av äldre litteratur.

Biblioteket registrerar Ájttes litteratur i de svenska forskningsbibliotekens databas Libris, vår bibliotekskod är Ajtt. Genom Libris är vi med i fjärrlånesamarbetet mellan biblioteken i Sverige och Norden.

Ájttes bibliotek registrerar även böcker för Svensk samisk bibliografi (SAMB) som ingår i Libris (gå in under ”Deldatabaser”). SAMB ingår i samarbetet mellan de samiska bibliografierna i Norge, Finland och Ryssland, alla bibliografierna använder Løøvs klassifikationsystem . Den gemensamma sökingången finns här: Sámi bibliografiija – Sami bibliography 

Sök i Ájttes bibliotekskatalog: https://ajttesbibliotek.welib.se/#/

Låneregler

Kontaktperson
Bibliotekarie
Ann-Catrin Blind
bibliotek@ajtte.com
Tel. 0971-170 24