| |

Bibliotek

Ájttes bibliotek samlar litteratur huvudsakligen inom ämnesområdena samisk etnografi, samiskt liv, fjällens natur och kultur, och liv och natur i Arktis. Det är det enda bibliotek i Sverige som aktivt samlar in allt om samer och samiskt liv (utom på barnboksnivå), dvs avhandlingar, uppsatser, monografier, broschyrer m.m. och tillhandahåller det på en överblickbar yta. Trots att det är ett relativt ungt bibliotek finns det, tack vare stora antikvariska inköp under uppbyggnadstiden och några stora donationer, även ett rikt bestånd av äldre litteratur. Biblioteket registrerar Ájttes litteratur i de svenska forskningsbibliotekens databas Libris, vår bibliotekskod är Ajtt. Genom Libris  är vi med i fjärrlånesamarbetet mellan biblioteken i Sverige och Norden.

Biblioteket deltar också i arbetet med att bygga upp en svensk nationell ämnesordsdatabas för indexering av vad böcker och tidskriftsartiklar innehåller, Svenska ämnesord. Ord om samisk verksamhet diskuteras inom Ája-bibliotekssamarbetet och skickas in till Kungliga biblioteket. Ájttes bibliotek registrerar även böcker och kapitel ur böcker för Svensk samisk bibliografi (SAMB) som ingår i Libris (gå in under ”Deldatabaser”). SAMB ingår i samarbetet mellan de samiska bibliografierna i Norge, Finland och Ryssland, alla bibliografierna använder Løøvs klassifikationsystem . Den gemensamma sökingången finns här: Sámi bibliografiija – Sami bibliography 

Ájttes bibliotekskatalog

Låneregler

Kontaktperson
Bibliotekarie
Ann-Catrin Blind
bibliotek@ajtte.com
Tel. 0971-170 24