| |

Ljudarkiv

Ljudlyssningsdatorer i Ája - arkiv och bibliotekI Ájttes arkiv finns en stor samling ljudupptagningar av olika sorter, från inspelningstråd och magnetiserade pappersband från tidigt 1950-tal till 1990-talets DAT-band. Åren 2006-2008 har ett projekt med stöd av statliga Accessmedel digitaliserat de flesta så att de nu finns som datafiler som kan avlyssnas i Ája-biblioteket. Förutom de större arkiven som beskrivs nedan finns många mindre samlingar.

Hövenmark
Nils och Gun Hövenmark arbetade med radioinspelningar från början av 1950-talet till början av 1980-talet, förutom sina ordinarie arbeten som apotekare i Jokkmokk. Man kan säga att de startade den reguljära sameradion i Sverige. De intervjuade människor om både aktuella och historiska händelser och anlitade också samiska medarbetare som gjorde intervjuer på samiska. De spelade även in musik och jojk över hela Sápmi. Men det var inte bara samer de intresserade sig för. De följde vattenrallare i deras arbeten och människor i avlägsna byar som berättade om sina liv för dem. Ca 500 timmar av deras programkopior och arbetsmaterial finns nu i ÿjttes arkiv.

Samernas folkhögskola
Under 1950-1970-talen bandade man ibland lektionerna på Samernas Folkhögskola. Lektionerna var ibland flera timmar långa föredrag av olika gästföreläsare, främst lappfogdar och renforskare. Den samiska professorn Israel Ruong samarbetade en del med makarna Hövenmark och gjorde radioprogram riktade till samerna. En del av dessa program spelades in av eleverna på folkhögskolan.

Nils Henrik Sikku
En av sameradions reportrar under 1980-och 1990-talen valde att inte kassera sitt ”klippkass”, dvs överblivet material efter det att ett program var färdigredigerat. Ca 70 timmar material finns nu i Ájttes arkiv. Det består av intervjuer, reportage, konserter m.m, i huvudsak på samiska. Förutom program om händelser på hemmaplan finns här ett viktigt material från Kolahalvön där en del reportageresor gjordes i det då stängda Sovjetunionen. En del av detta material är på kildinsamiska.

Jojk
Under flera år har Ájtte museum arbetat med att tillgängliggöra och bevara jojkar som finns spridda i olika arkiv i Norge, Sverige och Finland. Via Libris kan du idag söka bland 5000 jojkar i Norge och Sverige. Många av jojkarna från nord-, lule- och sydsamiskt område finns digitaliserade och tillgängliga i vårt bibliotek.

Lyssna på ett smakprov från arkivet

(filer i MP3-format)


Ordningsmannen – Nils Petter Rassa, 1881-1944, Tuorpon/Sirges (idag Jåhkågasska),
insp. 1943, Språk- och folkminnesinstitutets arkiv.


Iver Jåks – Ánde Nilsen Eira, 1940-, Kárášjohka,
insp. 1994, Ájttes samlingar.