| |

Kallkällan

The Cold Spring

A spring is a place where the groundwater trickles out from a slope.
These springs are often called cold springs,
since the water coming out is only slightly above freezing, even in the summer.
During the winter the water is the same temperature–a few degrees above freezing.
So in the winter they could be called hot springs,
since they don’t freeze over as brooks and lakes do.

People who spent time in the mountains and forests
have always looked for cold springs to get clean and cool water.
That is why paths often wind by cold springs.
And that is why Sámi dwellings and huts are always set up near springs.
In times past milk, vegetables and fish were stored in the cold springs.
Food could be kept a long time immeresed in the springs in wooden kegs.

Plants grow and flower by cold streams.
Many plants take advantage of the fresh and nutritious water which flows by.
Several species of moss form lush carpeting near the springs.
Many kinds of plants and moss indicate
whether the water of the spring is rich or poor in lime.

Kallkällan – grundvattnet tittar fram!
Vattnet i sjöar, bäckar och källor är i själva verket grundvattenytan.
En källa är alltså ett ställe där grundvattnet läcker fram i en sluttning.
Källor kallas ofta kallkällor, eftersom vattnet i dem
bara är några plusgrader även på sommaren.
Också under vintern håller vattnet samma temperatur, några varmgrader.
Så under vintern skulle man kunna kalla dem varmkällor,
eftersom de inte fryser till som bäckar och sjöar gör.

Friskt och gott vatten
Samer och andra som rört sig i skogar och fjäll
har alltid varit noga med att dricka rent och friskt vatten.
Sådant vatten hittar man i kallkällor.
Där finns gott vatten både till kaffet och köttkoket.
Därför gör stigar ofta en krok förbi en kallkälla.
Och därför ligger alltid kåtor och kojor nära kallkällor.
För att inte få i sig grodrom och småkryp drack många samer vatten
genom ett tunt och poröst ben från en fågel eller renkalv.
Grodrom kunde växa till en levande groda i magen. Så sade man.

Gamla tiders kylskåp
En djup och vinteröppen källa ger inte bara vatten.
I gamla tider förvarade man träkaggar med fisk
juobmo (kokt ängssyra) eller mjölk i källor.
Så bevarades maten under långa tider.

Källornas växter
Det växer och blommar vid kallkällorna.
Många växter drar nytta av det friska och näringsrika vattnet som strömmar fram.
Flera arter av mossor bildar frodiga mattor i källorna.
Vissa mossor visar att vattnet är kalkrikt, andra att det är fattigt på kalk.
Så är det också med de större växterna. Här nedan berättar vi om några.

Där kalkrikt vatten rinner fram
Vissa växtarter vill ha källor med kalkrikt vatten.
En sådan är fjällskråp
som har hanplantor med rosa blommor
och honplantor med gulvita.
Frukternas hårpenslar lyser i motljus på sensommaren.
Den mest synliga källblomman är gullbräckan
som breder ut sig i täta mattor
med färglada blommor i gult, orange och rött.
Fjälltätört är en insektsätande växt
med vita blommor,
som trivs där kalkfattigt vatten sipprar fram.

Den kalkfattiga källan
I lysande gröna mossmattor står även flera kärlväxter
i ständigt fotbad:
den lilla oansenliga men vackra fjälldunörten,
den gracila stjärnbräckan och den av samerna
omtyckta kvannen.
Kabbelekan är den verkliga vår- och försommarväxten
som syns på långt håll.
Och Kung Karls spira, uppkallad efter kung Karl XII
är den ståtligaste med kunglig resning.