| |

16/11 13.00 Ája – arkiv och bibliotek: Anna Maria Blind Olsson berättar om Samernas folkhögskola

Samernas folkhögskola åren 1942-1972. Anna Maria Blind Olsson berättar om skolan och samisk kultur under Lennart Wallmarks tid som rektor.
Arr: Ájtte musei vänner

VARMT VÄLKOMNA!