| |

På jakt efter dolda skatter i lappmarken

Botanikern Mats Nettelbladt berätta om floran i Pite lappmark. Välkomna till Fjällträdgården den 30 juni klockan 14.00.
50 kr samt inträde. I samarbete med Ájtte Musei Vänner, Studieförbundet Vuxenskolan, KUPP och Jokkmokks församling.