| |

Gå boatsoj la jålen de mån buoragit viesov

När renen mår bra mår jag bra

– En utställning med fotografier av Jonas Vannar.

Visas i gamla hallen från 4 juni-28 augusti.

Under året har vi samlat renskötares berättelser. De presenteras tillsammans med fotografier i en sommarutställning på museet. Syftet är att lyfta det samiska perspektivet på förändringar i rennäringen i samband med förändringar i miljö och klimat. Bilderna är från en renskötarens vardag.

Utställningen är finansierad av Ájtte, Norrbottens Läns Landsting och Kulturrådet.

Vernissage 4 juni kl. 13.00

————————————————-

When the reindeer thrive I thrive

The exhibition shows a Sámi perspective on changes in reindeer herding connected with environmental and climate changes. The pictures reflect the herders’ everyday life.

The exhibition is funded by Ájtte, County Council of Norrbotten and Swedish Arts Council.