| |

Sök Hövens stipendium!

Åtså Hövena stipendav! Sök Hövens stipendium!

Nils Hövenmark var en av de främsta tillskyndarna av Jokkmokks museum vilket utgjorde grunden för Ájtte. För att hedra hans minne och arbete inrättades
Hövens stipendiefond 1992.

Fonden har under 2014 tillförts medel från Stiftelsen Vuollerim 6000 år när denna avvecklades. Stipendiet som har till ändamål att främja personer/grupper som vill göra arbeten i ämnen inom Ájttes verksamhetsområde; fjällregionens natur och kultur, speciellt den samiska kulturen, samt med fjällinformation för turister.
Medel kan även utgå till studieresor, tryckning av bokmanuskript eller lokala projekt med anknytning till ämnen som överensstämmer med fondens ändamål.
Stipendiesumman på 25 000 kr delas ut i samband med Jokkmokks Vintermarknad, lördag den 3 februari, på scenen i Gamla hallen på Ájtte.

Sista ansökningsdag den 2 januari 2024 till:
Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Box 116
962 23 JOKKMOKK
info@ajtte.com, ange: dnr: 2023/041