| |

Sök Hövens stipendium!

HÖVENS STIPENDIEFOND

Fonden inrättandes 1992 för att hedra Nils Hövenmark som var en av de främsta tillskyndarna av Jokkmokks museum vars lokaler och samlingar bildade grunden för Ájtte. Fonden har under 2014 tillförts medel från Stiftelsen Vuollerim 6000 år när denna avvecklades. Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, utlyser ett stipendium som har till ändamål att främja personer/grupper som vill göra arbeten i ämnen inom Ájttes verksamhetsområde. Medel kan även utgå till studieresor, tryckning av bokmanuskript eller lokala projekt med anknytning till ämnen som överensstämmer med fondens ändamål. Till Ájttes uppgifter hör att arbeta med fjällregionens natur och kultur, speciellt den samiska kulturen, samt med fjällinformation för turister.

Stipendiet utdelas på museet lördagen den 5 februari 2022 i samband med Jokkmokks vintermarknad. Stipendiesumman är 25 000 kronor.

Ansökan ställs till:

Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum
Box 116
962 23 JOKKMOKK

och skall ha inkommit senast den 7 januari 2022. Ang dnr 2021/033