| |

Arvet till nya generationer

När kunskapen inte längre överförs till barnen i vardagen. När vi inte längre har de gamla att gå till. Hur gör vi då?

Då blir undervisning i duodje viktig. Samernas utbildningscentrum i Jokkmokk, tidigare Samernas folkhögskola, har haft och har en stor betydelse i att föra arvet vidare till nya generationer samiska slöjdare.

I museers samlingar finns föremål som försvunnit ur bruk, men som återtas.

Genom böcker lämnar lärare, slöjdare och forskare vidare kunskap om duodje och dess traditioner. På så sätt lever duodjen vidare.

Vill du veta mer om föremålen i montern så klicka här>>


Vill du veta mer om föremålen i museet? Du kan söka i vår föremålsdatabas som heter Carlotta.

Därifrån kan du söka dig vidare bland de andra föremålen i museets samling.
I museets föremålsdatabas finns;
Ca 10 000 kulturföremål
Ca 21 000 naturobjekt
Ca 50 000 fotografier i bildarkivet

Sök så här: skriv in ordet du söker på i sökrutan och klicka på pilen. Då får du upp alla poster där ordet förekommer, dvs. sökningen görs i registret för foton, för kulturhistoriska föremål och för naturobjekt.

Databasen startsida hittar du här >>.

Om du har uppgifter att tillföra eller hittar fel i vår databas, hör gärna av dig så kan vi lägga till eller rätta: info@ajtte.com.


Tillbaka