| |

Blå kärrhök

Blå kärrhök (Circus cyaneus)
Jieggelåvkko (SaL)
Hen Harrier


varningsläte
Lars Edenius, xeno-canto.org/730991.
 Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0