| |

Enkelbeckasin & Dubbelbeckasin

Dubbelbeckasin (Gallinago media)
Sáhcomeahkástat (SaN)
Great Snipe

Enkelbeckasin (Gallinago gallinago)
Meahkástat (SaN), Mähkánis (SaL)
Common Snipe