| |

Fjällvråk

Fjällvråk (Buteo lagopus)
Boajmásj (SaL)
Roughleg