| |

Forskare

Kajsa Kuoljok

Biografi

Kajsa Kuoljok är etnolog med forskningsintresse för samisk traditionell kunskap och användning av naturresurser. I sin avhandling ”Digital information and traditional knowledge: the implementation of GPS collars as a tool in reindeer husbandry” studerade Kuoljok användningen av digital teknik inom renskötseln. Hennes forskning har strävat efter att få en djupare förståelse för hur de två kunskapssystemen – traditionell samisk kunskap och teknikbaserad kunskap – korsas i samtida renskötselpraxis. Hon har också utforskat sociala och etiska dimensioner av förändringar i vallningen till följd av användningen av digitala verktyg, och användbarheten av digitala verktyg i ett samiskt markanvändningssammanhang. Kuoljok har omfattande kunskaper om användningen av etnografiska metoder inom ett samiskt forskningssammanhang. Hon har arbetat nära med lokala samiska samhällen och utforskat betydelsen av traditionell samisk kunskap ur olika perspektiv, inklusive samiska språket, traditionellt matsystem, duodje (samiskt hantverk) och arkeologiska lämningar.

Publikationer
Libris
DiVA

Länk till SLU