| |

Identity on the line

Projektet avslutades i augusti 2023. Här hittar du slutrapport för Identity on the line:
I-ON’s Public Report 2019-2023_online

 

 

Creative Europe stöttar det internationella samarbetsprojektet Identity on the Line.
Ájtte är en av sju partners som alla har ett eget delprojekt i det övergripande projektet.

Identity on the Line handlar om olika migrationsprocesser som har utspelats i Norge, Sverige, Danmark, Polen, Litauen, Slovenien och Kroatien under de senaste 100 åren. De deltagande museerna och universiteten kommer att intervjua tidigare migranter och deras efterlevande. Det insamlade materialet kommer att ligga till grund för utställningar i respektive land och resultaten kommer att sammanföras i en gemensam vandringsutställning i Europa, publikationer, skolmaterial och workshops för museianställda. 19 st ”large-scale cooperation projects” har beviljats medel från Creative Europe och Identity on the line är en av dessa. Projektet stöttas med totalt 1 281 601 EUR.

De sju samverkanspartnerna är:
Vest-Agder-museet i Norge
Knud Rasmussens Hus i Danmark
Ájtte – Svenskt Fjäll- och Samemuseum i Sverige
Museum of Middle Pomerania i Polen
University of Vilnius i Litauen
National Museum of Contemporary History i Slovenia
Ethnographic Museum of Istria i Kroatia

Tillsammans ska vi arbeta fram goda arbetsmetoder för att samla in och vidareförmedla de känsliga historierna som ännu finns och använda dem för att illustrera migrationsprocessernas långtidskonsekvenser. Projektets titel Identity on the Line. Museal facilitation of sensitive cultural heritage as a groundwork for better integration in Europe syftar till ett av våra huvudmål: att använda erfarenheter från historiska händelser för att göra dagens samhälle bättre.

Projektet startar i augusti 2019 och pågår i fyra år.

Ájttes delprojekt handlar om tvångsförflyttningar och medfinansieras av Kulturrådet. Visit Identity on the line >>
Projektledare vid museet är Elina Nygård. Kontakt: elina.nygard(a)ajtte.com

 


Local exhibition

Guidebook
Guidehäfte Sielu biedganeapmi
Guidebook in English

 

 

 

 

 


Joint exhibition

Bild från utställningen på ÁjtteOnline exhibition