| |

Knivar i Sápmi

Knivar i Sápmi är en tillfällig utställning där flertalet slöjdare ställer ut. Den är producerad Gry Fors på RiddoDuottarMuseat, Karasjok.
Visas i Norska rummet 19 mars till 16 april 2016.

Det är en lång tradition bland samer att tillverka knivar och en ”samekniv” är ett begrepp som många känner till. Formtraditionerna har utvecklat sig under en lång tid med en säregen ornamentik och form. En kniv skall vara funktionell och och kunna användas till det som är avsett med just den kniven. De som lever inom ett samiskt levnadssätt använder olika knivar till olika uppgifter. Det skall finnas en kniv att använda då ett djur har dött, en kniv för att rensa fisk och en för att använda till allsidigt bruk i vardagen. Renskötare har ofta flera olika knivar samt en liten märkeskniv som används då kalvarna skall märkas. Den största kniven ”storkniven” är en allsidig kniv. Den används bland annat vid reparationer, mindre huggning, kvistning, slöjd, tillskärning av mat och tillverkning av grenar som exempelvis kan användas till ripsnaror.

De viktigaste materialen i en samekniv är horn, trä, läder och metall. Träslidor används ofta till större knivar då det materialet är lättare än horn och mer skonsamt för kniveggen. Tidigare användes också näver till slidor.

Att slöjda en vacker kniv är inte lätt. Ornamentiken graveras för hand och det krävs mycket övning för att lära sig detta. Duktiga slöjdutövare visar sin kompetens genom knivens gravyr och form. Ingen kniv blir helt lik den andra och gravyren är olika beroende på var man kommer ifrån. Någon med kunskap om samisk ornamentik kan lätt se om kniven kommer från nord- eller sydsamiskt område. Knivar tillverkade av duktiga slöjdare är eftertraktade bland samlare, och de duktigaste får ett flersiffrigt belopp för sina knivar.

Knivar kan också användas vid helbrägdagörelse. Det finns fler olika sedvänjor där en kniv används vid sjukdomar. Om man lägger en kniv på små och infekterade sår samtidigt som helbrägdagöraren blåser på kniven så kan detta hjälpa vid läkning av skadan. Har man en sjukdom eller skada kan man stryka kniven över det skadade området. Då skär man bort sjukdomen sägs det. Tidigare kunde även någon i närheten av en barnfödelse lägga en kniv under kudden eller sängen. Det gav kraft, beskydd och hjälp under födande.

Kniven kan också brukas för att få sig en käraste. Då en man har förälskat sig i en kvinna kan en kniv vara vägen till hennes hjärta. Kniven slöjdas och den unga kvinnan skall helst betala en symbolisk summa för den, i klirrande mynt. Det är viktigt att detta sker, annars kan ovänskap uppstå. Det här gäller alla som får en kniv.

RDM-SVDda-982-2-1
Kniv tillverkad av Jon Ole Andersen.

Knivens historia på nordsamiska
Knivens historia på engelska
Knivens historia på sydsamiska