| |

Maadtoe

MAADTOE
[maa­too­ä] sydsamiska för ursprung/härkomst

Vernissage 12:e september kl. 13.

I utställningen väcker Anders Sunna och Michiel Brouwer frågor om samepolitiken, rasismen och exploateringen som den svenska staten utsätter det Samiska samhället för. Båda konstnärerna brinner starkt för att visa och kommunicera det som dolts. De vill utmana, väcka frågor och framförallt känslor. Detta för att ge en mer mänsklig aspekt till ett svårgreppat och nedtystat ämne. Anders Sunnas måleri berättar starkt och djupt personligt om hans familjs över 40 år långa kamp i Tornedalen.

Som kontrast ger Michiel Brouwers kliniska fotografier skarpa påminnelser om samisk historia, av rasbiologi och av svensk samepolitiks misslyckanden in i nutiden. Utställningen balanserar mellan djupt personligt och rent av­humaniserat. Fotografierna av samlingarna i Uppsala är än idag de ända visuella bekräftelserna på denna samlings existens. Bilder på hur människor användes som ‘vetenskapliga’ instrument visas sida vid sida med nutida porträtt av bland andra Bo Sunna. Anders Sunnas far, som är den andra generationen att kämpa för Sunna-familjens rätt till existens i Tornedalen. Utställningen balanserar mellan måleri och dokumentärfoto, mellan individ och stat, och sist men inte minst mellan mänskliga känslor och statliga siffror. De olika konstnärliga uttryckssätten sammanflätas, men konstnärerna har dock samma tema och samma mål med utställningen Maadtoe.

 

Visas till och med 10 oktober 2015.

A. Allt som går att mäta är inte vetenskap 2013 122x150cm oil, acryl spray , collage on mdf

the skull collection03

 

MAADTOE

[maa­too­ae] southern Sámi for ’origins’

Opening 12th of September, Ájtte, 2015.

In this exhibition, Anders Sunna and Michiel Brouwer raise questions about Swedish Sámi policy, racism and exploitation by the Swedish government. Both artists are passionate about communicating that which is kept silent. They want to challenge, provoke and share a more profound view of historical and current conflicts. The work started out in Sweden and is developing the connection to the four other countries that contain Sápmi. Anders Sunna’s paintings tell a deeply personal and painful Sámi family history about relocations and oppression, that has continued for over 40 years in Tornedalen. The personal history of the Sunna family is expressed through Anders Sunna’s art, and challenges those in power today, in the Tornedalen county.

In contrast, and in addition to this, Michiel Brouwer’s clinical photographs represent powerful reminders of Sámi history and what the Swedish government is capable of. Photographs of how people were used as tools in the scientific theories of eugenics are shown alongside contemporary documentation and portraits expressing the Sunna family’s struggle. The exhibition balances between contemporary painting and documentary photography, between human emotions and cold bureaucracy. The two different artistic expressions are intertwined with shared thematics and one artistic goal.