| |

Kontakt

MUSEICHEF

Museichef
Elisabeth Pirak Kuoljok
elisabeth.pirak-kuoljok(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 07

FORSKNING & DOKUMENTATION

Karin Beland Lindahl
Forskningsledare
karin.beland.lindahl@ajtte.com
Tel. 0971-170 06

Kajsa Kuoljok
Projektledare i Samisk audiovisuell samling
kajsa.kuoljok(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 20

Projektmedarbetare Samiskt audiovisuellt arkiv
Katarina Spik Skum
katarina.spiik.skum(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 49

ARKIV & SAMLINGAR

Enhetschef
Göran Sjöberg
goran.sjoberg(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 33

Etnolog
Sunna Kuoljok
sunna.kuoljok(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 13

Konservator kulturvård
Eva Ahlström
eva.ahlstrom(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 34

Registrator
Anne Bryggman-Tjikkom
anne.tjikkom(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 08
[arkiv/diarium]

Trädgårdsmästare (sommarsäsong)

Ingrid Hellberg
ingrid.hellberg(a)ajtte.com
Tel. 076-114 11 04

Lokalvårdare
Fredrik Larsson
fredrik.larsson(a)ajtte.com
0971-170 32

Föremålsassisten
Jalle Henriksson
jalle.henriksson(a)ajtte.com
0971-170 41
 
Föremålsassistent
Veronica Östby
veronica.ostby(a)ajtte.com
0971-170 23
 
 
Intendent kulturhistoria, AIDA-projekt (projektledare)

Anna Westman Kuhmunen
anna.westman(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 14
Mobil tfn. 076-1338003

Projektmedarbetare, AIDA
Elina Kuhmunen
elina.kuhmunen(a)ajtte.com
Tel. 0971 170 30

Bibliotekarie & Projektmedarbetare, Muittut Muitalus-projektet
Ann-Catrin Blind
ann-catrin.blind(a)ajtte.com
Tel.0971-170 24

LEDNINGSSTÖD

Ledningsstöd
Pia Eriksson
pia.eriksson(a)ajtte.com
0971- 170 04

Vaktmästare/Driftekniker
Håkan Kuorak
hakan.kuorak(a)ajtte.com
0971-170 42

PUBLIKA ENHETEN

Enhetschef
Elina Nygård
elina.nygard(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 26

Receptionist/Löneadministratör
Ellen Simma
ellen.simma(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 25, 170 17
[Tillfälliga utställningar, bokning av guidningar, inköp butik]

Receptionist
Ann Vedin
ann.vedin(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 21
[Bokningar av guidningar, inköp butik]

Museitekniker
Robert Gaelok Sundell
robert.gaelok(a)ajtte.com
0971-170 05

Lokalvårdare/konferens
Astrid Vatshaug Kvist
astrid.kvist(a)ajtte.com
Tel. 0971-170 40

Vintermarknad/Marknadsföring
Maria Nordvall
maria.nordvall(a)ajtte.com
Tel. 073 085 32 04

Vintermarknad/Marknadsföring [Sjukskriven]
Åsa Sundqvist
asa.sundqvist@ajtte.com
Tel. 0971-170 38