| |

Besöksmål världsarvet Laponia

Under 2014  kommer utställningar med utökad information om världsarvsområdet Laponia att produceras vid Ájtte, som en del av en större informationsstruktur. Målet är att fördjupa upplevelsen av det som landskapet och kulturhistorien erbjuder. Vi planerar många häftiga upplevelser för våra besökare.

Elina Nygård Hansson är producent för en utställningsdel med ungdomar som primär målgrupp, där besökarna får samla poäng genom att utföra olika uppdrag i utställningen. Åsa Sundqvist är producent för en  utställning om marknaden som mötesplats där besökarna får uppleva kylan och Göran Sjöberg är producent för en utställning med fjällinformation.

Så här står det om projektet på Länsstyrelsens hemsida:

Ett pågående projekt inom Laponiaprocessen arbetar med att utveckla världsarvet Laponia som besöksmål.

Arbetsgruppen Plastbunden information (AG PIL), Laponiaprocessen, har som uppdrag att utveckla och komplettera den platsbundna informationen i världsarvet Laponia. Den platsbundna informationen omfattar allt från informationsskyltar och broschyrer till utställningar. Ett naturum (besökscentrum) ska inrättas i Stora Sjöfallet och tre mindre besöksplatser med Laponiainformation ska finnas i Gällivare, Porjus och Jokkmokk.