| |

Mujto, subttsasa • Muittut, muitalusat • Memories, stories – the story of the Sámi by the Sámi

⋅⋅•

Mujto, subttsasa • Muittut, muitalusat • Minnen, berättelser – samernas berättelse av samerna

Mujto, subttsasa / Muittut, muitalusat-projektet syftar till att utveckla och använda en ny typ av metodik, ett samiskt utställningsspråk, genom att använda oss av digital teknik. Det kommer att bidra till att skapa intressanta upplevelser, hjälpa besökare att lära sig och förstå informationen i museerna.

Mujto, subttsasa / Muittut, muitalusat-projektet är ett samarbete mellan:
Sámi museum Siida i Enare, Finland
Saemien Sijte, sydsamiskt museum och kulturcentrum, i Snåsa, Norge
Ájtte, Fjäll och Samemuseum
Lapplands universitet i Rovaniemi, Finland
Luleå tekniska universitet.

Vårt projekt syftar till att utveckla och använda en ny typ av metodik, ett samiskt utställningsspråk, genom att använda oss av digital teknik.  Denna metodik kommer att hjälpa de samiska museerna att i sina utställningar visa uppdaterad information om samerna ur dagens samiska perspektiv. Den kommer vidare att utgöra en värdefull del i samiska museers sätt att införliva ett samiskt system av kunskaper. Att kombinera kunskapen i våra samhällen och museer hjälper oss att föra fram vår egen röst som ett folk och den nya tekniken hjälper oss att förmedla budskapet till samiska samhällen och till andra gäster. Detta är avgörande för samerna eftersom det samiska museet är ett av mycket få offentliga forum där vi samer själva kan presentera kulturen med våra egna ord och studera och förmedla vår självbild med utgångspunkten att ”tidigare generationer lever i oss”.

Det samiska utställningsspråket är vår metod: den samiska kulturen ses med samiska ögon, tolkas, berättas och presenteras genom den samiska filosofin och de samiska kulturernas kärnvärden, den samiska kosmologin. Den grundläggande basen för denna metod, det samiska utställningsspråket, är det sätt som den samiska kulturen fluktuerar genom tid och rum och hur detta kan realiseras i utställningarna. Hur samer ser och identifierar sig har utvecklats över tid och detta måste vara synligt på innehållet som visas på samiska museer. Tidigare har det samiska folket avbildats som bara överlevande i Arktis när den samtida bilden är av aktiva agenter för sitt eget öde i det samiska kulturlandskapet.

Projektet pågår från 1 januari 2020 till och med 30 september 2022 . Projektet finansieras av Interreg Nord-programmet och de nationella finansiärerna Lapin Liitto (Finland), Trøndelag fylkeskommune, Norsk kulturråd, Samediggi (Norge) och Region Norrbotten (Sverige).

Webplats: http://muittut.com

Facebook: https://www.facebook.com/muittut