| |

Viesso duobbdága/Levande landskap

Detta projekt är ett interregionalt samarbete mellan Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, Árran lulesamisk senter i Tysfjord och Luleå tekniska universitet. Syftet med projektet är att öka kunskapen om det samiska kulturlandskapet och betydelsen av de många lulesamiska ortnamnen. Landskapet i det lulesamiska området är sammansatt och dramatiskt med skogsområden och älvdalar i öst, höga fjäll inom världsarvet Laponia och det norska fjordlandskapet i väst. Här utvecklades den lulesamiska kulturen. Ortnamnen berättar om landskapet och hur det använts genom århundraden.

Genom att presentera landskapet och de lulesamiska ortnamnen i en applikation för mobiltelefoner blir denna information mer lättillgänglig. Applikationen hittar du här: https://levandelandskap.com/ 
Informationen kommer att finnas på svenska, norska, lulesamiska och engelska. Genom projektet levandegörs områdets historia och kulturarv som i sin tur ger underlag för nya reseupplevelser.