| |

Röster från Laponia

Visas från oktober till  23 november 2015

Laponia är en unik plats. Och alla som lever och verkar här har sin speciella och personliga relation till världsarvet. Om detta handlar utställningen Röster från Laponia.

I utställningen möter du bland annat Nils-Heaika Pulk-Blind som vill bli renskötare när han blir stor, Björn Nutti som kommer från en renskötarfamilj men jobbar som civilingenjör och Maja Länn från Södertälje som varje år fjällvandrar i Laponia. Totalt berättar nio olika personer om sitt unika förhållande till världsarvet. Utställningen bygger på personliga betraktelser och funderingar presenterade i bild, ljud, text och små föremål.

Trespråkig. Utställningen Röster från Laponia har tre huvudspråk: nord- och lulesamiska samt svenska. Dessutom finns en tillhörande folder på engelska. Syftet med utställningen är att skapa intresse, sprida kunskap och berätta om Laponias mångfald när det gäller kultur, natur och människor.

Medverkande i Röster från Laponia: Pär-Nils Gunnare, Björn Nutti, Lars Åke Spik, Maja Länn, Titti Bergman, Bertil Vinsa, Nils-Heaika Pulk-Blind , Jessica Länta, Per Erik Kemi.

IMG_0321

Utställningen invigdes av Kronprinsessan Victoria i november 2010.