| |

Seminarium om samtida Duodje & Dájdda

Inbjudan till Seminarium om samtida Duodje & Dájdda
7 februari 2019 mellan kl. 12.00–17.00, i Hörsalen på Ájtte museum

I samband med att Ájtte museum arbetar med en ny utställning om Duodje, som skall öppna i juni 2019, och att museet driver projektet AIDA, Arctic Indigenous Design Archives, önskar vi invitera till ett seminarium om samtida Duodje & Dájdda. Det finns inget bättre tillfälle för sådana samtal än under Jokkmokks marknad.  

Seminariets tema
Seminariet samlar både erfarna och nyetablerade duodjár, dájddar och designers för samtal om samtida duodje och dájdda. Vi önskar ge en orientering inom detta vida och svårdefinierbara fält, eftersom mycket i vår samtida diskussion rör svårigheter att formulera vad som är det ena eller det andra. Vi önskar visa på arbeten som rör sig i gränslandet för slöjd, hantverk, konst och design och som pekar på hur duodje och dájdda kan inspirera varandra.         

Praktisk information

  • Seminariet hållas i Hörsalen på Ájtte museum den 7 februari 2019 mellan 12.00–17.00.
  • Anmälan görs till Kristina Åstot-Utsi via kristina.astot-utsi@ajtte.com.
  • Konferensavgiften är 400 kr och inkluderar kaffe och tilltugg. Avgiften skall sättas in på Bankgiro 874-2165 efter att ni fått en bekräftelse om deltagandet från Kristina Åstot-Utsi. Inbetalningen skall göras senast 31 januari 2019.

Jokkmokks marknad lockar många besökare och vi rekommenderar alla som vill delta vid seminariet att ordna boende i tid. Besök www.jokkmokksmarknad.se/praktisk-info/resa-och-bo/ för mer information om olika boendealternativ.

Jokkmokk går att nå via bil, buss, tåg. Närmaste flygplats är Luleå och Gällivare som även har busstaxi i anslutning till några avgångar. För att boka resa kan man vända sig till SN Resor i Jokkmokk www.snr.se eller info@snr.se.

Här kan du ladda ner programmet som Pdf 


7 februari 2019
12.00–17.00
Hörsalen. Ájtte, Svenskt Fjäll- och samemuseum

12.00–12.30 Välkomstord och praktisk information.  Tf. museichef Elisabeth Pirak Kuoljok.

Ájtte museums pågående projekt

12.30–12.45 Ájttes kommande duodje-utställning. Sunna Kuoljok.
12.45–13.00 AIDA (Arctic Indigenous Design Archives). Anna Westman Kuhmunen.

Orientering inom fältet duodje och dájdda

13.00–13.30 Duodji som når lenger enn håndverke. Gunvor Guttorm.

13.30–13.45 Paus, kaffe och mingel. Är du klädd för marknad? Bildspel utifrån en tio år lång dokumentation. Jan Gustavsson.

Gränsöverskridande arbeten                                                                                              

13.45–14.15 Från Duodji till konst. Folke Fjällström.

14.15–14.45 Från muadta till matta. Laila Maria Brandsfjell.

14.45–15.00 Att förvalta arvet efter áhkko – på mitt sätt. Lisa Lyngman Gælok.

15.00–15.15 Paus, kaffe och mingel. Är du klädd för marknad? Bildspel utifrån en tio år lång dokumentation. Jan Gustavsson.

Duodje som inspirerar och inspiration till duodje

15.15–15.45  Sami Space – Oppvekst og nedvekst. Et jorda alternative i kjølvannet av en feila kapitalisme? Joar Nango.

15.45–16.00 Gáresávvon gákti heivehuvvon erenoamáš dárbbuide – Karesuandokolt som är anpassad till speciella behov. Laila Kuhmunen.

16.00–16.30 Rasbiologiska institutets fotografier som källa till samiskt dräktskick – tankar och reflektioner. Katarina Spiik Skum.                      

16.30–17.00 Summering och avslut.