| |

Stjärtmes, Svartmes och Tofsmes

Stjärtmes, Svartmes och Tofsmes (Aegithalos caudatus, Periparus ater, Lophophanes cristatus)
Samiska – ej känt
Long-tailed tit, Coal tit and Crested tit