| |

Suohpanterror Saamenmaa/Sápmi

Suohpanterror 
Saamenmaa/ Sápmi
Checkpoint no 169
2015
En serie av affischer

Visas i tillfälliga utställningslokalen till och med den 12 november. Vernissage 10 september kl.13.00 2016.

En anonym grupp av samiska konstnärer från Sápmi som har varit aktiv sedan 2012. Gruppen vill genom sina verk fästa uppmärksamhet på samiska rättigheter. Affischerna visar vilka explotateringar av naturresurser Sápmi utsätts för och berättar om den internationella ILO 169 som Finland, Sverige och Ryssland ännu inte har ratificerat.

Suohpanterror