| |

Tjäder

Tjäder (Tetrao urogallus)
Tjuktje ♂ Goahppel ♀ (SaL)
Western Capercaillie