| |

Gammalt blir nytt

Gammalt blir nytt

Gamla saker från flydda tider, som jag sett på nytt.
De har väckt något i mig, som jag vill visa.
Skönheten sitter i betraktarens ögon!

Konstutställning av Marita Norberg

Gamla hallen, 10 mars – 25 april

Marita