| |

Laponia

LaponiaLaponia – mitt och världens arv – Laponia – mijá ednama

En ung kvinna med sin hund möter dig i skogslandet. Tillsammans leder de dig genom 8000 år i världsarvet Laponia.

Du färdas genom årstider, från vinterns stränga kyla till sommarens kalvmärkning på fjället. Du möter människor som lever idag och de som har funnits här förut.
Du möter djuren, och deras bajs, kan du para ihop dem rätt?

Här finns mycket att upptäcka, spåren efter människor är många, men kan vara svåra att se. Fångstgropar från gamla tiders vildrensjakt och eldstäder som är flera hundra år är inte lika synliga som stora byggnader. Även levande träd berättar historier om mat med bark i och om tider när renar mjölkades.

Här får du en glimt av den enastående naturen, och den levande samiska kulturen, anledningarna till att Laponia faktiskt blev ett världsarv.

Fördjupningsmaterial:

Learn more: English in-depth material