| |

Lekstäver & orddjur

En tillställning för barn och alla undra av Björn Ed och Magnus Lönn

En utställning som byggleker med ord och bokstäver.
Tänk att bokstavligen få bygga sej en hel stad
med ordgator och meningsbyggnader!
Man kan läsklättra i diktstegar!
Här finnes oväntade undersättningar!
Här finns Blandpelare där du kan uppfinna
helt nya ord aldrig tidigare skådade.
Ordgator finns men också betydelsevägar.
Vem är inte ett orddjur som vill vandra och
stava sej fram bland byggstäver?
Bokstavsteater=rörliga bokstäver som
möts och bildar ord kommer också att
finnas med i helheten.

Tillfälliga utställningslokalen, 8 maj – 24 maj

större-ordbild