| |

Made in Sápmi

Made in SapmiMade in Sápmi

Vernissage på lördag den 6 december klockan 12.00.

En tillfällig utställning om duodji, traditionellt samiskt hantverk, och ny samisk formgivning.

En utställning som vill visa mångfalden och bredden i den samiska slöjden, formgivningen och kulturen.

En utställning som vill ge röst åt de samiska hantverkarna, kunskapsbärarna, och dela med sig av deras tankar och kunskaper om material, tradition och tillverkning.

Utställningen Made in Sápmi är ett samarbetsprojekt mellan Ájtte Svenskt Fjäll- och Samemuseum och Sameslöjdstiftelsen Sámi Duodji.

Den har tidigare visast i Umeå, som ett arrangemang under Kulturhuvudstadsåret 2014. Utställningen visas t.o.m. 28 mars 2015.