| |

Småskrift / Ájtte Musei Vänner

2014. Betraktelser av en trumma. Sunna Kuoljok och Anna Westman Kuhmunen. 2014

2013. Renskötarkvinnor : om renar och kvinnans roll i renskötseln. Berit Inga och Ida Sunna. 2013

2012. Gámasuojne = Skohö. Kajsa Kuoljok. 2011

2011. Notfiska, nuohttit. Biehtár Ingvar Olof Rimpi. 2011

2010. Sejtar som har förts bort och kommit hem. Apmut Ivar Kuoljok, John Kuoljok och Anna Westman Kuhmunen. 2010

2009. Ájtte musei vänner 30 år. Hans Anderson, Kjell-Åke Aronsson. 2009

2008. Getskötsel bland renskötande samer. Ann-Catrin Blind, Kajsa Kuoljok. 2008

2007. DNA-spår ger nya kunskaper om järven. Eva Hedmark. 2007

2006. Jokkmokks fjällträdgård : nu har den blomstrat i tio år. Thomas Öberg. 2006

2005. Samisk etnomedicin : en introduktion. Torbjörn Arnold. 2005

2004. Ett levande museum : Ájtte musei vänners jubileumsskrift 2004. Hans Anderson. 2004

10. Utvecklingsläran och frågan om samernas bostäder i Jokkmokks kommun 1933-1946. Gertrude Hanes. 2002

9. Renmjölkning och mjölkvallar : Johan och Ibb-Anna berättar. Yngve Ryd. 2000

8. Tankar kring exploateringen av Sameland. Ingrid Bergstrand. 1999

7. Noai’de och goabdes. Hans Anderson. 1998

6. Dållåbåhttså : om Dållåbåhttså och Guolmas berättat för Yngve Ryd. Yngve Ryd. 1997

5. Ramsos land. Hans Anderson. 1996

4. Samernas folkmedicin. Torbjörn Arnold. 1994

3. Gietka, gierkav, gierkam : den samiska vaggan. Marianne Nilsson. 1993

2. Vantar från Skaite. Erika Pavval. 1992

1. Jokkmokks museum : bakgrund och tillkomst 1960-69. Nils Hövenmark. 1992