| |

Den första repatrieringen av samiska föremål till ett samiskt museum i Sverige

Den 2 februari mitt under Jokkmokks marknad, så skedde den första repatrieringen av samiska museiföremål till ett samiskt museum i Sverige.

Då undertecknades nämligen det avtal som innebär att Ájtte tar över ägandet av Etnografiska museets samiska föremålssamling. Redan 1983 , så fort Ájtte bildats, anhöll museets styrelse om att få Etnografiska samlingen till Ájtte. Föremålen kom 1988, när museibyggnaden stod klar, men då endast som en deposition. Från i 2 februari 2023 äger Ájtte samlingen som består av 477 föremål.

 

1.2.

3.4.

 

Överslagsbild: Sunna Kuoljok, Ingrid Inga, Ann Follin och Elisabeth Pirak Kuoljok. Ann Follin är överintendent på Världskulturmuseerna. Övriga från Ájtte.

Bild 1: Elisabeth Pirak Kuoljok, chef för Ájtte, och Ann Follin, överintendent vid Världskulturmuseerna signerar avtalet om äganderättens överföring.
Bild 2: Anhållan om att få föremålen till Ájtte gjordes av styrelsen 1983, när stiftelsen Ájtte bildats. Inga-Maria Mulk, till vänster, satt då i samiska nämnden och Apmut Ivar Kuoljok vad ledamot i styrelsen för Ájtte. Tillsammans med dem står Sonja Kuoljok.
Bild 3: Saara Hermansson jojkade vid det högtidliga överlämnandet.
Bild 4: Transporten med Etnografiska museet föremål har anlänt till Ájtte1988. Gunnar Hedborg, (museichef), Susanna Jannok Porsbo (chef för samiska avdelningen), representant för Etnografiska museet och Lena Wallenström (museiassistent) tog emot samlingen.

 

180 av föremålen ställs just nu it i utställningen Mijá Árbbe på museet, mer information: https://www.ajtte.com/tillfalliga-utstallningar/mija-arbbe-vart-arv/