| |

Tjåggŋårisstugan

Tjåggŋårisdåbåtjav doalvvun ieme sajes gå lij vuosádus Axel Hamberga birra, Jåhkåmåhke musean 1967.
Vuosádusá maŋŋela gajkkun dåbåtjav. 1995, 100 jage maŋŋela gå Hamberga álgadij ietjas diedalasj bargov Saregin, tsieggijin ådåsis dási Várresjattadahkaj, mij la oasse Ájte dávvervuorkás.

Niellja ietjá diedadåbåtja nåvtik ieme sajen Saregin tjuodtju. Dajt tjielggijin stáhta tsieggidusmujtton doarjodiddjes 2015.

Dåbåtja tsieggimláhkáj ållånin ja de doalvvun rájdoj, hestaj jali guoddin ja tsieggijin geŋgak sadjáj. Siejne li galvaniseridum plåhtas sissta ja ålgolt li regela muoras.
Guolbbe ja táhttja l plåhtas sissta. Ålgolt li siejne 10 cm assá, sissta li 5 cm, tjoasskema åvddåj biedjin bomullov.
Hamberga dåbe aneduvvin nåv sierralágátjin vaj oattjoj patentav dajs moatten rijkan, degu Svierigin, Vuonan, Österriken ja Australian.

Guolbbetjoasskema diehti lidjin linoleummáhta muhtem lanjájn. Tjåggŋårisdåbåtja bájnno, mij lij ietjaslágásj, gåhtjoj Hamberga iesj”tjuovggisruodná”, ”lahtte” ja gábbmis ”nyponbájnos”.

 

 

Tjågnorishyddan flyttades från sin ursprungliga plats i samband med en utställning om Axel Hamberg, på Jokkmokks museum 1967.

Tjågnorisstugan uppförd i Fjällträdgården

Tjågnorisstugan flyttades ned till Jokkmokks museum från Tjåggŋårisoalgge i Sareks nationalpark 1967.

Efter utställningen revs stugan ner. 1995, jämnt 100 år efter det Hamberg påbörjade sitt vetenskapliga arbete i Sarek återuppfördes den här inom Fjällträdgården, som är en del av Ájtte museum.

Resterande fyra forskarhyddor står kvar på sin ursprungliga plats i Sarek. De förklarades som statligt byggnadsminne av regeringen 2015.

Stugorna färdigställdes som byggsatser och transporterades sedan med ren, häst eller bärare för uppmontering på respektive plats.

Patentbrev

Hambergs huskonstruktion ansågs så revolutionerande att han fick patent på stugorna i ett flertal länder. Patentbrev från Sverige, Norge, Österrike, Schweiz och Australien.

Väggarna är uppbyggda med galvaniserad plåt på in- och utsida med regelstomme i trä. Även golvet och innertaket är plåtbelagt. Ytterväggarna är 10 cm tjocka, innerväggarna 5 cm, för isolering mot kylan användes bomullsvadd. Hambergs huskonstruktion ansågs så revolutionerande att han fick patent på stugorna i ett flertal länder. För att undvika golvkyla var vissa rum försedda med linoleummattor.

Den speciella färgsättningen som Tjågnorisstugan har beskrivits av Hamberg själv som ”ljusgrönt”, ”blått” respektive mörk ”nyponfärgat”.

Mer om Axel Hambergs Sarekhyddor…

Fotografiuppgifter

The Tjåggŋåris cabin was moved from its original site in connection with an Axel Hamberg exhibition at Jokkmokk Museum in 1967. After the exhibition the cabin was dismantled. In 1995, exactly 100 years after Hamberg began his scientific work in Sarek, it was reassembled here in the Alpine Garden, part of Ájtte Museum.

The remaining four research cabins still stand in their original sites in Sarek. In 2015, the government declared them state-owned listed buildings.

The cabins were prepared as assembly kits, then transported by reindeer, horses or bearers to be assembled at their respective sites.
The interior and exterior walls are made of galvanised sheet metal with a wooden framework. Also the floors and ceiling are metal-clad. The outer walls are 10 cm thick, and the inner walls 5 cm, and cotton wool was used to insulate against the cold. Hamberg’s house construction was considered so revolutionary that he patented the cabins in several countries, including Sweden, Norway, Austria and Australia.

To combat cold floors, some rooms were provided with linoleum flooring. The special colour scheme of the Tjåggŋåris cabin is described by Hamberg himself as “light green”, “blue” and dark “rose-hip coloured” respectively.